10-10-2023 12:43

Verdensdagen for psykisk helse

I dag er det verdensdagen for psykisk helse. Årets tema er at vi alle trenger å høre til - under parolen #lagplass. Meningsfulle møteplasser er viktig for å motvirke ensomhet. Å føle tilhørighet og bli akseptert for den du er, er viktig for alle. Verdensdagen ønsker at du stopper opp og tenker over hvordan du kan bidra til et mer inkluderende samfunn. 

Sosial støtte kan redde liv, særlig i urolige tider. Vi har alle et ansvar for å løfte blikket og lage plass til flere. Dette er noe vi må være bevisst hver dag, 365 dager i året.

Les mer om kampanjen #lagplass her

Vi trenger å høre til

Verdensdagen for psykisk helse forteller om at 11 prosent av befolkningen er mye plaget av ensomhet, og det har vært en jevn økning i opplevd ensomhet blant ungdom. En av fem oppgir at de har få eller ingen å vende seg til når de sliter. Hver fjerde ungdom føler de ikke har noen å snakke med når livet er tøft.

– Dette er alvorlig lesning og noe vi som samfunn må ta på alvor. Hvert år blir 25.000 uføre i Norge og disse utfordringene rundt psykisk helse og ensomhet finner man og hos flere av de. Det er utrolig viktig at vi ser disse menneskene og tar aktive grep for å løfte hverandre. Verdensdagen for psykisk helse en god arena for å løfte disse problemstillingene sier administrerende direktør i Nordea Liv, Hans-Erik Lind.

Trenger du noen å snakke med? 

Venner, familie og kollegaer kan gi viktig støtte og være gode samtalepartnere, men av og til kan vi ha behov for å snakke med en helt utenforstående.

Det finnes mange tjenester som tilbyr noen å snakke med og Verdensdagen for psykisk helse har laget en oversikt over flere døgnåpne hjelpetelefoner og chattetjenester. Disse er drevet t av humanitære og frivillige organisasjoner. Både telefontjenestene og nettsidene er som regel bemannet av frivillige som har fått opplæring, ulike fagpersoner eller brukere og pårørende med erfaringer. Her finner du en oversikt over steder du kan henvende deg, om du trenger noen å prate med