23-11-2022 09:00

Vi har oppdatert personvernpolicyen vår

Nordeas personvernpolicy har blitt oppdatert som en del av den årlige gjennomgangen av policyen. Policyen beskriver hvordan vi samler inn, bruker, lagrer og deler personopplysningene dine. Den beskriver også rettighetene dine i henhold til personvernforordningen (GDPR).
Woman using laptop at home

Personvernpolicyen er oppdatert for å gi deg en bedre forståelse av hvordan vi bruker personopplysninger. Dette er oppdatert:

  • Språket er tydeligere, og policyen er dermed lettere å lese.
  • Vi har oppdatert informasjonen om personopplysningene som samles inn, formålet med innsamlingen og det rettslige grunnlaget for innsamlingen.

Du kan lese hele personvernpolicyen her, og nedenfor finner du et utvalg vanlige spørsmål om personvernpolicyen:

Vanlige spørsmål

Spørsmål: Hva er personvernpolicyen?

Svar: Personvernpolicyen beskriver hvilke opplysninger om deg som Nordea samler inn og bruker, formålet med innsamlingen og det rettslige grunnlaget for å gjøre det. Den beskriver hvem vi deler opplysningene med, og hvor lenge vi beholder opplysningene. Policyen beskriver også hvilke rettigheter du har når det gjelder opplysningene dine, og bruken av dem.

Spørsmål: Hvorfor er personvernpolicyen oppdatert?

Svar: Vi går gjennom policyen hvert år for å sikre at innholdet er relevant og oppdatert, slik at vi er åpne overfor deg om hvordan personopplysningene brukes.

Spørsmål: Hva er oppdatert?

Svar: Personvernpolicyen er oppdatert for å gi deg en bedre forståelse av hvordan vi bruker personopplysninger. I tillegg har vi gjort oppdateringer for å presentere dette på en lettlest måte.

Oppdateringen omfatter:

  • Tydeligere informasjon om opptak av telefonsamtaler.
  • Klargjøring om oppbevaringstid for personopplysninger, for eksempel hvor lenge personopplysninger kan lagres.
  • Tydeligere eksempler på hvordan personopplysningene dine behandles.
  • Oppdatert design og layout på nettsiden.
Om oss