04-01-2022 14:21

– Viktig å investere slik at det skapes minst mulig fotavtrykk for kloden

«Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt». Slik lyder slagordet til Hold Norge Rent, der Lise Keilty Gulbransen er daglig leder. Med hjelp fra Nordea har hun tatt den strategien med seg inn i finansmarkedet.
Lise Keilty Gulbransen restricted use
ELSKER FRILUFTSLIV: Lise Keilty Gulbransen elsker å være ute i naturen, og jobber også aktivt med hvordan hver og en kan bevare den best mulig.

Da faren gikk bort i 2016, arvet hun deler av familieformuen. For Lise Keilty Gulbransen var det viktig at pengene også skulle komme hennes egne barn til gode.

Trengte rådgivning

– Mine foreldre kom fra ingenting, begge to, og jobbet beinhardt hele sitt liv for å bygge opp familiebedriften. For meg er det viktig å ha respekt for den innsatsen de la ned for at vår familie skulle ha et bedre liv, sier Gulbransen.

Hun har vært opptatt av å jobbe for en grønnere klode hele sitt liv, og engasjementet konkretiserte seg veldig da hun ble daglig leder for Grønt Inspirasjonssenter rundt tusenårsskiftet.

– Jeg er veldig opptatt av hva hver enkelt av oss kan gjøre, hvordan vi individuelt kan påvirke verden slik at den blir et bedre sted. For det er absolutt mulig, sier Gulbransen, og fortsetter:

– Verdens dugnadsinnsats for å redde ozonlaget på 1980-tallet imponerer meg fortsatt. Det viste at alt er mulig hvis vi virkelig vil.

I dag er hun daglig leder for Hold Norge Rent, en organisasjon som arbeider mot forsøpling. Det er en jobb som tar mye tid, og hun hadde hverken tid til overs eller kunnskap om hvor det var lurest å investere arven fra foreldrene.

Gulbransen var imidlertid veldig klar på hvordan hun ville investere dem.

Lise Keilty Gulbransen

Alder: 56 år

Oppvokst: Delvis i Oslo, delvis i Storbritannia.

Yrke: Daglig leder i Hold Norge Rent. Organisasjonen er blant annet kjent for Norges største kollektive dugnad: Strandryddeuka.

Hennes beste tips til et mer bærekraftig liv: Spis mindre kjøtt, kildesorter, unngå engangsprodukter, kjøp brukt, reis miljøvennlig og sørg for å ferdes sporløst. Etterlat alltid naturen like fin som før.

Hva vil det si å spare bærekraftig?

Klimakrise og global oppvarming, miljøproblemer, dårlige arbeidsvilkår og fattigdom er en del av verdens utfordringer.

Nordea gjør omfattende ESG-analyser for å sikre at selskapene banken investerer i har høy fokus på miljø og sosiale utfordringer som arbeidsvilkår og god eierstyring.

Ved å investere i fond med fokus på bærekraft er du med på å påvirke i riktig retning.

Les mer om ESG her!

– Hver og en kan gjøre en forskjell

Gulbransen har satt en del av pengene sine i eiendom, men ved hjelp av Nordea er mye plassert i fond med fokus på klima, samfunnsansvar og sosiale forhold blant annet Nordea Bærekraftig Vekst.

Det stemmer overens med livssynet hennes.

– Det er mange som føler seg maktesløse i møte med store, komplekse utfordringer innen klima, natur og forsøpling. Men hver og en av oss kan gjøre en forskjell, sier hun, og utdyper:

– Du kan ta vare på naturen ved å plukke søppel og opptre med respekt. På samme måte kan du bidra til et mer bærekraftig samfunn ved å investere pengene der de også brukes til noe positivt for kloden. Har du penger til overs, uansett hvor mye eller lite, kan du gjøre en forskjell her.

Imponert over helheten

– Det var viktig å investere pengene slik at det skapes minst mulig fotavtrykk for kloden. Jeg har ikke lyst til at min familie skal nyte godt av noe som går på bekostning av den, sier Gulbransen.

Det er her Nordea kommer inn i bildet. Banken har lært opp alle sine rådgivere i bærekraft, noe Gulbransen for øvrig tar som en selvfølge av en så stor finansinstitusjon. Likevel ble hun, som har jobbet med slike problemstillinger store deler av livet, imponert over Nordeas ansatte.

– Jeg ønsker ikke å bli rikere på bekostning av kloden, men har ikke tid til å sette meg inn i alle selskaper selv. Jeg må stole på at Nordea gjør de rette vurderingene, noe jeg også gjør, sier Gulbransen, og fortsetter:

– Jeg opplever rådgiverne som profesjonelle og lydhøre. Når jeg forteller om mine behov, kommer de med forslag og løsninger som imøtekommer dem. Jeg er veldig imponert over helheten.

– Jeg opplever rådgiverne som profesjonelle og lydhøre. Når jeg forteller om mine behov, kommer de med forslag og løsninger som imøtekommer dem. Jeg er veldig imponert over helheten.

NORDEA-RÅDGIVER: André Grandal er rådgiver for Nordea. Han og alle hans kollegaer har blitt lært opp i bærekraft.

– Ser at penger har mulighet til å forandre

Det er André Grandal i Nordea Private Banking helt enig i. Han er Gulbransens rådgiver i Nordea og har opplevd en økning av kunder som tenker som henne.

– Helt klart. Skrur vi klokken 15-20 år tilbake, var det veldig få mennesker og fond som hadde fokus på bærekraft. De siste fem årene, og spesielt de siste to-tre, har det vært en voldsom økning, sier han.

Derfor har banken også tatt helt nødvendige grep. Blant annet opprettet Nordea en egen bærekraft-avdeling for noen år tilbake, og alle rådgiverne er opplært i bærekraft. Det er en kontinuerlig prosess der de hele tiden jobber med å bygge kompetansen internt.

– Vi tar med oss bærekraft inn i samtalene med kundene, men det er også viktig å huske på at vi først og fremst er rådgivere og at det er opp til den enkelte. Vi ønsker ikke å pushe fond, men fortelle om mulighetene ved å investere med fokus på bærekraft: Det er en god mulighet til å sørge for det grønne skiftet og få god avkastning, sier Grandal, og legger til:

– De aller fleste, og spesielt den yngre generasjonen, ser at penger har mulighet til å forandre fremtiden.

NB: Det er viktig å merke seg at historisk og forventet avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond, kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn.

– De aller fleste, og spesielt den yngre generasjonen, ser at penger har mulighet til å forandre fremtiden.

Nordea bygger sin bærekraftige retning på fire pilarer: Finansiell styrke, klimatiltak, sosialt ansvar og eierstyring og kultur.

Les mer her!

Som en del av forpliktelsen til netto nullutslipp er pensjonsporteføljene til Nordea en del av Net-Zero Asset Owner Alliance.

Dette er en allianse mellom kapitaleiere der alle har forpliktet seg til å oppnå netto nullutslipp innen 2050, i tråd med målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid.

Banken har påtatt seg å være ledende for en grønnere fremtid, og har satt seg flere mål om utslipp av CO2.

Innsikt
Bærekraft
Bærekraftig bankvirksomhet