Derya Incedursun Nordeas forbrukerokonom
Foto: Derya Incedursun, Nordea

Viktige skattegrep du kan ta før nyttår

Derya Incedursun

05-12-2023 10:58

Å bruke litt tid slik at du får utnyttet skattefordelene nå før nyttår kan være økonomisk lønnsomt.

Fyll opp BSU-kontoen

Skal du spare på BSU (Boligsparing for ungdom) må du sikre at sparebeløpet ditt står inne på konto innen fristen. Bankene har ulike frister for når pengene skal være registrert på konto. Normalt pleier dette å være 31. desember eller noen dager før årsskifte. Se bankens nettside for informasjon.

Du kan maksimalt spare 27. 500 kroner i året, og du får igjen 10 prosent i skattefradrag.

Dette betyr at du kan oppnå en skattefordel på inntil 2. 750 kroner om du klarer å fylle opp BSU-kvoten før nyttår.

IPS

IPS (Individuell pensjonssparing) kan være et godt alternativ for deg som betaler inntektsskatt. Du kan sett inn et sparebeløp på opptil 15. 000 kroner i året, og 22 prosent av alt du sparer får du igjen på skatten. Men vær klar over at når du pensjonerer deg, må du skatte av hver utbetaling. Til gjengjeld betaler du ingen formuesskatt eller skatt på avkastningen i spareperioden.

IPS har vanligvis frist samme dag som BSU, se nettsiden til din bank.

Skattefradrag for gaver

Gaver til frivillige organisasjoner er fradragsberettiget, og i år er maksimalt beløp for fradrag 25. 000 kroner. For å få fratrekk må summen utgjøre minimum 500 kroner per organisasjon per år.

Vær oppmerksom på at fradragsordningen ikke gjelder gaver til alle organisasjoner. På Skatteetatens nettside finner du en oversikt over hvilke norske og utenlandske organisasjoner som er omfattet av ordningen.

Aksjer med tap

Har du tapt penger på aksjer som ikke er plassert på en aksjesparekonto (ASK), og du ønsker å selge disse i nær fremtid, kan du gjøre dette før nyttår og få 37,84 prosent i skattefradrag på tapet på neste års skattemelding.

Spar formuesskatt

Hvis nettoformuen din er over fribeløpet på 1,7 millioner kroner- 3,4 millioner kroner for ektefeller-må du betale formuesskatt. Har du planer om å gi gaver eller forskudd på arv til barn i nær fremtid, kan det være lurt å gjøre det før nyttår. 

Skattesatsen for formuesskatt for 2023 er 1 prosent over fribeløpet og 1,1 prosent for formue over 20 millioner kroner. 

Vær oppmerksom på at barna må ha fylt 17 år for å få eget fribeløp for formuesskatt, ellers lignes de sammen med foreldrene. Husk også på at stipend fra Lånekassen fases gradvis ut hvis barn har nettoformue over kr. 467 697 (for år 2023).

Jobb skattefritt

Du kan tjene skattefrie kroner på småjobber. På oppdrag hos privatpersoner kan du tjene inntil 6000 kroner i året skattefritt- dersom du ikke er næringsdrivende og arbeidet utføres i oppdragsgivers eget hjem eller hytte.

Dette betyr at du kan ha flere oppdrag hos forskjellige oppdragsgivere og tjene inntil 6000 kroner skattefritt hos hver av dem. Du må likevel passe på at aktiviteten ikke blir ansett som virksomhet. Er du i tvil kan du alltid ta kontakt med Skatteetaten.

Fyll opp frikortet

Fra det året du fyller 13 år, kan du få et frikort (et skattekort som viser at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt) dersom du tjener 70 000 kroner eller mindre i løpet av året. Dette er penger som ikke regnes som «skattefrie småjobber». Har du ikke fylt opp frikortet, kan du fortsatt tjene flere skattefrie kroner før årsskiftet.

Derya Incedursun

Forbrukerøkonom

Velkommen til bloggen min om privatøkonomi. Her deler jeg tips og råd om bolig og privatøkonomi. Tips som kan inspirere deg til å få mer ut av pengene dine gjennom hele livet.
 

Privatøkonomi