Økonomisk Oversikt: Glimt av lys

| 27-03-2012 09:00

I årets første utgave av makrorapporten Økonomisk Oversikt justerer Nordeas økonomer opp anslagene for veksten i Norge, men ned vekstanslagene for Eurosonen. Det er ikke bare den sterke veksten i oljeinvesteringene som bidrar til god vekst i Norge. Også god vekst i investeringer innen kraftforsyning, boliger og tjenesteytende næringer trekker opp bruttonasjonalproduktet. Sysselsettingsveksten har også overrasket positivt.

Norske forbrukere var i fjor høst forsiktige med pengebruken. “Jeg tror det skyldtes at folk var usikre på hvor hardt Norge ville bli rammet av gjeldskrisen i Eurosonen” sier sjeføkonom i Nordea Steinar Juel. “Når det nå viser seg at få arbeidsplasser ble truet, venter vi at privat forbruk vil vokse sterkere utover våren. Veksten i folks disponible realinntekt er høy”.

God økonomisk vekst og nesten full sysselsetting tilsier at renten i Norge burde vært høyere. Null-rentesituasjonen i verden rundt oss begrenser Norges Banks muligheter til å heve renten uten at kronen skal bli uønsket sterk. Økonomene i Nordea mener det er risiko for at den lave renten kan gi overraskende sterk vekst i privat forbruk, boliginvesteringer og boligpriser. En høyere vekst enn ventet med tilhørende tilstramning i arbeidsmarkedet kan tvinge Norges Bank til å heve renten tidligere enn antatt selv om det skulle gi en klart sterkere krone. “I revidert nasjonalbudsjett som kommer i mai og i statsbudsjettet for 2013 som kommer i oktober bør derfor regjeringen sette bremsen noe på” sier Steinar Juel. “Budsjettpolitikken blir avgjørende for kronekursen fremover”, legger han til.

I utgangspunktet venter økonomene i Nordea uendret styringsrente et års tid, og deretter gradvis renteoppgang. Usikkerheten er imidlertid stor. Gjeldskrisen i Eurosonen kan komme til å eksplodere igjen og sende større negative sjokk inn i norsk økonomi. Eventuelt kan et økt konfliktnivå eller en ny opprørsbølge i Midtøsten sende oljeprisen kraftig opp. Det vil kvele de tegn vi nå ser til bedre vekstutsikter i USA og forverre gjeldskrisen i Europa.

Du kan lese hele rapporten på www.nordea.com
 

For mer informasjon:
Steinar Juel, sjeføkonom, 22 48 61 30 (steinar.juel [at] nordea.com (steinar[dot]juel[at]nordea[dot]com))
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (erik.bruce [at] nordea.com (erik[dot]bruce[at]nordea[dot]com))
Katrine G. Boye, senioranalytiker 22 48 79 77 (katrine.godding.boye [at] nordea.com (katrine[dot]godding[dot]boye[at]nordea[dot]com))
Thina M. Saltvedt, senioranalytiker, 22 48 79 93 (thina.margrethe.saltvedt [at] nordea.com (thina[dot]margrethe[dot]saltvedt[at]nordea[dot]com))
Thomas Sevang, informasjonssjef, 92 60 17 56 (thomas.sevang [at] nordea.com (thomas[dot]sevang[at]nordea[dot]com))

Documents