Kjøp av C-aksjer til det langsiktige insentivprogrammet for 2012

| 24-04-2012 08:00

Generalforsamlingen i Nordea vedtok en rettet utstedelse av 2.679.168 C-aksjer til RBS og ga styret fullmakt til å kjøpe tilbake C-aksjene. Utstedelsen og tilbakekjøpet er en del av gjennomføringen av Nordeas langsiktige insentivprogram for 2012. Kjøpet vil finne sted i perioden 27. april til 25. mai 2012. Betalingen for aksjene skal skje kontant til en kurs av EUR 1 per aksje pluss et administrasjonsgebyr. Kursen per aksje forventes å bli på rundt EUR 1,011. Kjøpet omfatter også en såkalt interimaksje som av Euroclear Sweden AB betegnes som en ”betalt tegningsaksje” (svensk ”BTA”) knyttet til en C-aksje. Nordea eier i dag 18.003.281 egne aksjer og ingen egne C-aksjer eller betalte tegningsaksjer knyttet til en C-aksje.

Royal Bank of Scotland har underrettet Nordea om at banken har til hensikt å akseptere tilbudet.

Når alle 2.679.168 C-aksjene er kjøpt, planlegger styret å konvertere dem til ordinære aksjer.
 

For mer informasjon:
Steen Christensen, Group Human Resources, +45 3333 3049
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210
 

Informasjonen som gis i denne pressemeldingen, er i overensstemmelse med kravene i den svenske loven om handel i finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske loven om verdipapirmarkedet (2007:528).

Documents