Ny sjef i Nordea Markets

Pressemelding | 21-06-2012 08:00

- Nordea er den banken i Norden som er sterkest posisjonert, og som har de forutsetningene som skal til for å bli vinneren fremover. Vi har den største forvaltningskapitalen og den beste kredittkvaliteten. I tillegg er det en stor fordel å være et meglerhus i en stor bank. Slik som verden utvikler seg, vil vi være avhengige av å ha en stor kapitalbase, tilgang til ressurser og lange, gode relasjoner med kundene for å oppnå suksess Det er et utgangspunkt jeg gleder meg til å jobbe videre med, sier Bakken.

Bakken har studert matematikk og er utdannet fra Universitet i Oslo og University of Vermont. Etter studiene begynte han som trainee i Citibank. Deretter fulgte et par år i Marsh & McLennan Companies hvor han jobbet med konsulenttjenester rundt risikostyring. I 2002 begynte Bakken i SEB som FX Sales i Oslo, og ett år senere flyttet han til København for å bygge opp et valutameglerbord der. Året etter overtok han ansvaret for hele meglerrommet i København inntil han i 2006 tok over rentebordet for SEB i Norge med ansvar for renter, valuta, fixed income og råvarer. I mai i år begynte han hos Nordea. Bakken er gift og har to barn.

Jan Pollestad gir stafettpinnen videre
Etter mange år som leder for Markets' valuta- og renteavdeling i Norge, har Pollestad valgt å gi stafettpinnen videre.

- Det er en tid for alt. En tid for å bygge opp og utvikle, og en tid for å slippe nye krefter til for å ta organisasjonen videre. Etter 15 år i samme posisjon har jeg kommet til at det er på tide å tre tilbake og finne nye utfordringer. Det var vært en fantastisk reise i et meget kompetent miljø som jeg føler med stolt av å ha vært en del av i så mange år sier Jan Pollestad.

Administrerende direktør i Nordea, Gunn Wærsted takker Pollestad for hans innsats.
- Jan Pollestad har i alle disse årene vært en sentral bidragsyter i forhold til å etablere en ledende Markets-organisasjon innen valuta- og renteprodukter i Norge for Nordea. Etter mange år i Markets ønsker han nå å gjøre noe annet. Vi ønsker han lykke til videre, og sier samtidig velkommen til Thorodd Bakken, sier Wærsted.

For mer informasjon:

Thorodd Bakken, Leder for rente- og valutaavdelingen i Nordea Markets Norge, mobil: 93227445
Jan Pollestad, avtroppende leder for rente- og valutaavdelingen i Nordea Markets Norge, mobil: 91713823
Thomas Sevang, Informasjonssjef i Nordea Norge, mobil: 92601756

Documents