Nordeas valgkomité for generalforsamlingen i 2013

| 27-09-2012 12:55

På Nordeas generalforsamling i 2012 ble det besluttet å opprette en valgkomité som til generalforsamlingen i 2013 skal foreslå styremedlemmer, styreleder og revisor samt godtgjørelse til styremedlemmene og revisor.

De fire aksjonærene i Nordea med flest stemmeretter som ønsker å delta i valgkomitéen, har rett til å utnevne et medlem hver. I tillegg er styreleder medlem av valgkomitéen.

Valgkomitéens sammensetning:
Torbjörn Magnusson, administrerende direktør i If, utnevnt av Sampo Abp
Michael Thorén, kanselliråd i det svenske Finansdepartementet, den svenske stat
Mogens Hugo, styreleder i Nordea-fonden
Peder Hasslev, kapitalforvaltningsjef i AMF
Björn Wahlroos, styreleder

Torbjörn Magnusson er oppnevnt til leder av valgkomitéen.

Generalforsamllingen avholdes torsdag 14. mars 2013.

Aksjonærer som ønsker å fremme forslag til valgkomitéen, må gjøre dette skriftlig innen 31. desember 2012 via Nordeas hjemmeside www.nordea.com eller til følgende adresse:
Nordea Bank AB (publ)
Valberedningen
c/o Group Legal, H 50
SE-105 71 Stockholm

 
For mer informasjon:

Torbjörn Magnusson, +46 8 792 81 12

Documents