Christian Clausen gjenvalgt som styreleder for Den europeiske bankforeningen

| 26-10-2012 12:30

- Det er naturligvis en ære å få fortsette i dette oppdraget. Men fremfor alt er det et viktig ansvar, med tanke på den intensive endringstakten som akkurat nå preger den europeiske banksektoren og de finansielle regelverkene, sier Christian Clausen.

Som styreleder de to siste årene har Christian Clausen vært den europeiske banksektorens fellesstemme i mange forskjellige sammenhenger. Håndteringen av den europeiske gjeldskrisen, det nye regelverket og de nye kapitaldekningskravene for banker, i likhet med det aktuelle forslaget om dannelsen av en europeisk bankunion, er noen eksempler.

Som representant for Nordea-konsernet, som er en av de nordiske bankene som har klart finanskrisen best, har Christian Clausen dessuten kunnet formidle kunnskaper og erfaringer fra både banken og Norden, der bankene står stødigst etter finans- og eurokrisen.

- De siste to årene har jeg knyttet en mengde kontakter med både europeiske banker, politikere og myndigheter. Jeg ser frem til å kunne fortsette disse samtalene og på den måten bidra til felles løsninger på de store og vanskelige utfordringene som Europa står overfor. Vi må utarbeide regelverk som skaper en stabil finanssektor uten å gjøre det vanskeligere å låne ut til bedrifter og privatpersoner. Målet er å redusere risikoen for fremtidige bobler og resesjoner og samtidig fremme vekst og utvikling slik at Europa kan løse gjeldskrisen, sier Christian Clausen.

Den europeiske bankforeningen, som har base i Brussel, har 4.500 medlemmer i 31 land.

 
For mer informasjon:

Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 40200210

Documents