Årsrapport 2012

Børsmelding | 30-01-2013 07:00

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten:
- I 2012 hadde vi flere kunder, mer kapital og høyere lønnsomhet enn noen gang tidligere. Vi ligger foran planen som ble fastsatt i 2011. På dette grunnlaget skal vi forme fremtiden til Nordea med nære kunderelasjoner, uendrede kostnader og økt avkastning på egenkapitalen.

- 85 000 nye relasjonskunder og flere forretninger med kundene førte til høyere inntekter i fjerde kvartal og for hele 2012. Målet om uendrede kostnader ble nådd i 2012. Selv med en utlånsvekst på 3 % gikk risikovektede eiendeler ned med 9 %.

Avkastning på egenkapital økte til 11,6 % i 2012, og ren kjernekapitaldekning økte til 13,1 %. Det er foreslått et utbytte på EUR 0,34 per aksje. Det tilsvarer en utbytteandel på 44 %, som er i tråd med Nordeas utbyttepolitikk.

(Se også konsernsjefens kommentarer på side 2)

Året 2012 mot året 2011 (fjerde kvartal 2012 mot tredje kvartal 2012):

  • Samlede driftsinntekter opp 8 % (opp 7 %), driftsresultatet opp 11 %* (opp 15 %)
  • Ren kjernekapitaldekning før overgangsregler opp fra 11,2 % til 13,1 % (opp fra 12,2 %)
  • Tap i forhold til utlån opp fra 23 til 28 basispunkter (ned fra 30 til 29 basispunkter)
  • Midler til forvaltning EUR 218mrd, opp 16 % (opp 4 %)
  • Avkastning på egenkapitalen 11,6 %, opp fra 11,1 %* (opp til 12,1 % fra 10,1 %)
  • Foreslått utbytte EUR 0,34 (EUR 0,26 i fjor)
  • Det er satt et ambisiøst finansielt mål og etablert en ny kapitalpolicy.

 

Nøkkeltall, EURm 4.kv.
2012
3.kv.
2012
Endr.
%
4.kv.
2011
Endr.
%
2012 2011 Endr.
%
Netto renteinntekter 1 429 1 441 -1 1 427 0 5 752 5 456 5
Sum driftsinntekter 2 630 2 469 7 2 558 3 10 236 9 501 8
Resultat før tap på utlån 1 303 1 176 11 1 292 1 5 050 4 282 18
Tap på utlån -244 -254 -4 -263 -7 -933 -735 27
Tap i forhold til utlån, årsbasis, bp 29 30   33   28 23  
Driftsresultat 1 059 922 15 1 029 3 4 117 3 547 16
Driftsresultat, justert             3 718* 11*
Risikojustert resultat 846 749 13 815 4 3 245 2 714 20
Resultat per aksje utvannet, EUR 0,21 0,17   0,19   0,78 0,65  
Avkastning på egenkapitalen, % 12,1 10,1   12,3   11,6 10,6  
Avkastning på egenkapitalen,
justert, %
            11,1*  

*Eksklusive restruktureringsavsetningen i tredje kvartal 2011 på EUR 171m.
Valutakursene for DKK, NOK og SEK for postene i resultatregnskapet i fjerde kvartal 2012 er henholdsvis 7,44, 7,48 og 8,71.

For mer informasjon:
Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO,+46 8 614 7814
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210

Gå til IRs rapportsider

Documents