Velkommen til Nordeas generalforsamling 14. mars 2013

| 01-02-2013 14:00

Styret i Nordea Bank AB (publ) innkaller til generalforsamling torsdag 14. mars 2013 kl. 13.00 i Aula Magna, Stockholms universitet i Stockholm i henhold til vedlagte innkalling.

I innkallingen offentliggjøres blant annet valgkomitéens forslag til styremedlemmer og -honorar, styrets forslag til mandat til tilbakekjøp av egne aksjer og mandat til utstedelse av konvertible instrumenter samt forslag til retningslinjer for godtgjørelse til ledende beslutningstakere. I retningslinjene presenteres et nytt insentivprogram for ledende beslutningstakere i Nordea som erstatning for de to programmene, variabel godtgjørelse og langsiktig insentivprogram, som Nordea tidligere har hatt.

Endringen gjøres for å forenkle og bedre oversikten over programmene samt redusere kompleksiteten som fulgte av de nye regelverkene. Hensikten med det nye programmet er at det skal gi tilsvarende insentiv som de to tidligere programmene uten å endre godtgjørelsesnivået for deltakerne eller kostnadsnivået for Nordea.

Innkallingen offentliggjøres i Post- och Inrikes Tidningar og på www.nordea.com.

Annonsering av innkallingen blir gjort i Dagens Nyheter og Svenska Dagbladet 7. februar 2013.

   
For mer informasjon:

Jan Larsson, kommunikasjonsdirektør, +46 8 614 79 16
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 78 80

Documents