Nordea Markets åpner obligasjonsmarkedet for småsparerne

Pressemelding | 18-02-2013 12:08

 

De siste årene har obligasjonsmarkedet i Norge vokst betydelig, med 2012 som foreløpig toppår. Med Rentebevis svarer Nordea Markets på privatpersoners etterspørsel etter å investere i obligasjonsmarkedet.

 

Rentebeviset gir fire årlige renteutbetalinger. Når løpetiden er over, betales det tilbake 10 000 kroner per rentebevis. Renten til kjøperen er flytende. Den består av tremåneders NIBOR* pluss et fast prosentvis tillegg, avhengig av selskapene rentebeviset er knyttet til. Hvert rentebevis er knyttet til et enkelt selskap. Risikoen ligger mellom banksparing og aksjen i selskapet rentebeviset er knyttet til.

 

– Vi lanserer nå Rentebevis i Norge for å svare på etterspørselen etter renteplasseringer fra våre kunder. Rentebevis har allerede blitt en stor suksess i Sverige. Med muligheter for høyere rente og en inngangsbillett på 10 000 kroner tror vi dette blir en attraktiv investeringsmulighet for mange nordmenn, forteller leder for Nordea Markets i Norge, Thorodd Bakken.

 

Kjøp og salg av Rentebevis på børs
Kjøp og salg av Rentebevis foregår på børs. Kundene kan kjøpe og selge Rentebevis via Nordea Markets, norske nettmeglere og andre meglerhus. Foreløpig kan det kjøpes Rentebevis i fem selskaper og andelene koster 10 000 kroner. Til sammenlikning er inngangsbilletten til obligasjonsmarkedet som oftest én million kroner, og i praksis forbeholdt profesjonelle investorer.

 

– Rentebevis gir privatpersoner en flott mulighet til å spare i rentemarkedet. Med et risikonivå mellom banksparing og aksjer, dekker dette et behov vi ser kundene etterspør. Obligasjonsmarkedet har vokst de siste årene, og vi gjør det nå mulig for flere å investere her, forteller lederen for Nordea Markets i Norge, Thorodd Bakken.

 

 

For mer informasjon:
Thomas Sevang, informasjonssjef i Norge, tlf. 926 01 756
Thorodd Bakken, leder for Nordea Markets Norge, tlf. 932 27 445

 

*Norwegian Interbank Offered Rate – pengemarkedsrenten bankene i mellom

Documents