Økonomisk oversikt, mars 2013:  Langsom vending

| 19-03-2013 09:00

Lavere vekst hos Norges handelspartnere i år, forsiktigere forbruksvekst og noe lavere vekst i oljeinvesteringene svekker noe vekstutsiktene for norsk økonomi. Norge vil likevel fremstå som et høyvekstland sammenlignet med de fleste andre vestlige land. Vedvarende høye oljepriser gjør at investeringsprosjektene på norsk sokkel står i kø. Trolig er det kapasitetsproblemer i leverandørindustrien som trekker vekstutsiktene for oljeinvesteringene litt ned. Økonomene i Nordea venter at lønnsveksten de neste par årene vil holde seg på om lag 4 prosent i året. Fortsatt lav inflasjon og lave renter gjør at forbrukernes kjøpekraft anslås å øke kraftig.

«Skal vi tro nasjonalregnskapstallene fra Statistisk sentralbyrå viser forbrukerne overraskende tilbakeholdenhet med å bruke kjøpekraftsøkningen på forbruk», sier sjeføkonom Steinar Juel. «Vi ser klar tegn til endringer i folks handelsmønster, stagnasjon i handling i vanlige butikker, men sterk vekst i reiser til utlandet, handling over internett, og til dels i tjenesteforbruket. Det kan være at forbruksveksten er noe undervurdert fordi det kan være vanskelig å fange opp nordmenns forbruk i utlandet på en fullgod måte», legger han til.

Økonomene i Nordea er noenlunde på linje med Norges Bank når de ikke venter noen økning i sentralbankens styringsrente før våren 2014. Skulle nye reguleringer gjøre at bankene hever sine utlånsrenter ytterligere vil første renteøkning fra Norges Bank komme enda senere. En eventuelt vedvarende lav inflasjon vil trekke i samme retning, og kan gi et rentekutt.

Boligprisene er høye og boligbyggingen har steget kraftig. Økonomene i Nordea venter videre oppgang i boligprisene i år, men i et noe avdempet tempo. Prisene ventes å stige med 6-8 prosent fra 2012 til 2013 og med 4-6 prosent i 2014. Boligbyggingen ventes også å øke ytterligere i inneværende år. Økonomene i Nordea vurderer risikoen for en nedgang i boligprisene som betydelig når en ser noen flere år frem.

Du kan lese hele rapporten på Nordea Markets sine nettsider.

     

For mer informasjon:
Steinar Juel, sjeføkonom, 22 48 61 30 (steinar.juel [at] nordea.com (steinar[dot]juel[at]nordea[dot]com))
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (erik.bruce [at] nordea.com (erik[dot]bruce[at]nordea[dot]com))
Katrine G. Boye, senioranalytiker 22 48 79 77 (katrine.godding.boye [at] nordea.com (katrine[dot]godding[dot]boye[at]nordea[dot]com))
Johannes Stenwig, kommunikasjonsrådgiver, 99355276 (johannes.stenwig [at] nordea.no (johannes[dot]stenwig[at]nordea[dot]no))

Documents