Nordea selger sin polske bank-, finans- og livsforsikringsvirksomhet til PKO Bank Polski

Børsmelding | 12-06-2013 19:30

- Vi har bygget opp en solid virksomhet i Polen i løpet av de siste ti årene. Salget er en rasjonell strukturendring for de involverte partene. Det vil bidra positivt til Nordeas langsiktige finansielle mål og gjøre det mulig for oss å fortsette å utvikle virksomheten og tjenestene våre. Samtidig vil kundene og medarbeiderne i Polen bli del av en ledende polsk bank, sier Nordeas konsernsjef Christian Clausen.

Salget forventes å gi en mindre kapitalgevinst og innvirkning på resultatet. I tillegg styrker det Nordea-konsernets rene kjernekapitaldekning med ca. 50 basispunkter, hvorav rundt halvparten forventes å bli realisert umiddelbart når transaksjonen sluttføres[2].

De siste årene har kravene til polske banker blitt skjerpet. Blant annet kreves det at minst 25 prosent av aksjene skal være notert på Warszawabørsen. I dag omsettes 0,8 prosent av aksjene i Nordea Bank Polska fritt. Disse kravene gjør det stadig mer utfordrende for Nordea å gjennomføre sin enhetlige forretningsmodell som brukes i alle andre land. Samtidig vil det kreve betydelige investeringer å oppnå den størrelsen som kreves i et fremtidig konsolidert polsk bankmarked.

- Transaksjonen er et ledd i gjennomføringen av Nordeas strategi. Vi fortsetter å forme fremtidens relasjonsbank, basert på en stabilitet som bare kan oppnås gjennom en avkastning på egenkapitalen i toppklasse, en solid ansvarlig kapital og lav volatilitet. Salget er i tråd med gjennomføringen av planen om å skape sterk lønnsomhet i alle bankens områder, enheter og segmenter, sier Christian Clausen.

Transaksjonen forventes å bli sluttført i 2013 og forutsetter godkjennelse fra myndighetene. Inntil dette skjer, betjenes kundene i Nordea Bank Polska som en del av Nordea-konsernet.

PKO Bank Polski kommer til å gå ut med et offentlig oppkjøpstilbud på aksjene i Nordea Bank Polska S.A., i overensstemmelse med lokale børsregler.

Som følge av transaksjonen regner Nordea-konsernet med å regnskapsføre sin polske virksomhet som avviklet virksomhet fra og med rapporten for andre kvartal.

Nordeas driftssenter i Lodz og det polske pensjonsselskapet påvirkes ikke av transaksjonen.

  
For mer informasjon:

Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 7880
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 40200210


[1] Av dette relaterer rundt EUR 5 millioner seg til minoritetseierne i Nordea Bank Polska S.A., basert på dagens PLN/EUR-kurs på 4,08.
[2] Nordea vil sikre risikodeling og finansiering i en overgangsperiode. Dette vil ha ubetydelig innvirkning på konsernets resultat. Resten av styrkingen av den rene kjernekapitaldekningen skjer når overgangsfinansieringen og risikodelingen opphører. Hoveddelen av den positive kapitaleffekten kommer fra reduksjonen i risikovektede eiendeler på tidspunktet for transaksjonen og etterfølgende frigjøring av kapital allokert til overgangsfinansieringen og risikodelingen.

Documents