Nå endres reglene for barnas sparepenger

Pressemelding | 30-06-2013 09:00

En av Overformynderiets roller har vært å forhindre at foreldre «tar» av pengene til barna, eller på annen måte skusler bort deres midler. Fra 1. juli tar Fylkesmannen over ansvaret fra Overformynderiet, og flere endringer følger med.

-       Overformynderiet ble ikke koblet inn med mindre foreldrene selv eller bankene innrapporterte sparebeløpet. Fra 1. juli vil informasjonen om barnets formuessituasjon komme fra likningsmyndighetene. Dermed vil flere barn dukke opp på myndighetenes radar fremover, forklarer forbrukerøkonom i Nordea Christine Warloe

Får brev fra Fylkesmannen
Grensen på 75.000 kroner har stått stille i mange år, og er nå kunstig lav. Sparer du barnetrygden hver måned, så tar det ikke mer en seks år før du når denne grensen. Fra 1. juli blir beløpsgrensen mer enn doblet. Nå vil det ta omlag 15 år før du når beløpsgrensen ved å spare barnetrygden.

Når barnets sparemidler går over 2 G, vil den mindreåriges foreldre eller verger få tilsendt et brev med en liste over banker hvor barnets midler over 2 G skal plasseres.

-       Det er barnets samlede formue man ser på – det kan være alt fra sparemidler, fondssparing, aksjer eller eiendom. Midler som står på BSU eller boligsparekonto vil ikke måtte omplasseres. Dette er et viktig punkt for alle som vurderer langsiktig sparing med tanke på barnas fremtidige bolig, sier forbrukerøkonomen.

Spare i barnets eller foreldrenes navn
Skattesystemet gjør det gunstig å spare i barnets navn. Du kan nemlig årlig overføre ½ G (kr. 42 622 kroner) fra hver forelder og besteforelder, uten at det utløser arveavgift. Det spiser heller ikke av fribeløpet på 470.000 kroner. I tillegg kan man gi såkalt studiestøtte til barn under utdanning, men være oppmerksom på reglene til Lånekassen. For 2013 er formuesgrensen på 344.021 kr.

Fordelen med å spare i foreldrenes navn er blant annet at man står fritt til å gjøre omplasseringer eller disposisjoner uten innblanding fra staten. I tillegg har man bedre kontroll på at pengene ikke smuldrer bort den dagen barnet blir 18 år.

-       Hvis du finner det mest fordelaktig å spare i barnets navn, men ikke ønsker innblanding fra staten så finnes det en løsning. Du kan nemlig gi pengene sammen med et gavebrev hvor man spesifiserer at disse midlene ikke skal forvaltes av Fylkesmannen. Dette kan også spesifiseres i testament dersom det er snakk om at barnet skal arve midler, avslutter Christine Warloe.

Fordeler og ulemper med å spare i barnets/foreldrenes navn. Listen er oppdatert i hht endringene i vergemålsloven som trer i kraft 1.juli:

I barnets navn
Fordeler

 • Årlig sparing opp til folketrygdens halve grunnbeløp kan skje uten      arveavgift. Foreldre kan således til sammen gi 1 G uten arveavgift, dvs kr 85 245 p.t.
 • Barnets midler vil etter fylte 17 år ikke inngå i foreldrenes      skattepliktige inntekt og formue.
 • Barnets midler inngår ikke i boet ved foreldrenes skilsmisse eller      død.

Ulemper

 • Når sparebeløpet overstiger 2G vil overskytende måtte plasseres på      sparekonto. Man får tilsendt liste over godkjente kontoer fra      Fylkesmannen..
 • Netto formuer av en viss størrelse kan føre til redusert      utdanningsstipend i Statens Lånekasse. I 2013 vil utdanningsstipendet bli      gradvis redusert ved netto formue større enn kr 344 021,-.

I foreldrenes navn
Fordeler

 • Foreldre kan disponere midlene friere og uavhengig av Fylkesmannen.
 • Ingen begrensning på hvor mye man kan spare eller hvor ofte i forhold til arveavgift.
 • Begrenser ikke muligheten for barnets rett til utdanningsstipend      hos Statens Lånekasse.
 • Midlene kan overføres som løpende periodisk ytelse til dekning av      skolegang og levekostnader under barnets studietid uten arveavgift for      barnet.

Ulemper                                                         

 • Arveavgift påløper ved beløp over kr 470 000,- fra hver av      foreldrene når midlene senere overføres til barnet. Høyere verdier på et      senere gavetidspunkt kan medføre høyere arveavgift.
 • Kan medføre høyere formuesskatt for foreldrene enn om sparingen      inngår i barnets formue.
 • Midlene kan inngå i boet ved foreldrenes skilsmisse eller død.

Documents