Nordea Liv fortsetter fremgangen

Pressemelding | 17-07-2013 08:24

Premieinntektene i Nordea Liv i årets seks første måneder ble 4.534 millioner kroner, mot 4.894 millioner kroner i samme periode i 2012. Nedgangen skyldes stans i nytegningen av kontrakter med rentegaranti.

Nordea Livs markedsandel knyttet til individuelle produkter med investeringsvalg var i henhold til markedsstatistikken til Finans Norge (FNO) 56,8 prosent ved utgangen av første kvartal i år. Markedsandelen for innskuddspensjon for bedriftskunder var tilsvarende 16,4 prosent. Verftsgruppen Vard (tidligere STX) har i år valgt Nordea Liv som pensjonsleverandør for sine ansatte i Norge.

- Vi styrker vår posisjon både i bedrifts- og personkundemarkedet som følge av     godt samarbeid med bankrådgiverne i Nordea og salgsorganisasjonen til Tryg,        sier administrerende direktør Jørund Vandvik i Nordea Liv.

God avkastning

Nordea Livs resultat til kunder med rentegaranti i første halvår ble 921 millioner kroner, hvorav 655 millioner kroner er innenfor rentegarantien som i gjennomsnitt er ca 3,4 prosent på årsbasis. Av overskuddet utover rentegarantien er 225 millioner kroner avsatt til dekning av selskapets forpliktelser som følge av at levealderen i befolkningen øker.

Ved utgangen av første halvår var verdijustert avkastning for kunder som ikke selv bærer investeringsrisikoen i gjennomsnitt 2,8 prosent, mot 2,4 prosent på samme tidspunkt i fjor. Bokført avkastning var 2,1 prosent, mot 2,2 prosent etter første halvår i fjor. Avkastningen på selskapsporteføljen (eiers kapital) ble 1,1 prosent.

       - Nordea Liv har i løpet av andre kvartal redusert aksjeandelen i porteføljene med    

       rentegaranti, og børsuroen i ukene før halvårsskiftet fikk dermed ikke vesentlig

       betydning for avkastningen på midlene vi investerer for våre kunder og eier, sier

       Vandvik.

Netto avkastning i de vanligste fondene for bedriftskunder med innskuddspensjon, Nordea Aktiva Bedrift 50 og Nordea Vekstpensjon, var for begge fondene ved utgangen av juni 5,1 prosent.

____________________________________________________________________

Kontaktpersoner:

Adm. direktør Jørund Vandvik                      Telefon 98 28 01 01

Økonomidirektør Jørn Nøstdal                       Telefon 98 28 02 30

Documents