Nordeas valgkomité for generalforsamlingen i 2014

| 17-09-2013 13:30

På Nordeas generalforsamling i 2013 ble det besluttet å opprette en valgkomité som skal fremme forslag for generalforsamlingen i 2014 om valg av styremedlemmer, styreleder og revisor samt godtgjørelse til styremedlemmene og revisor.

De fire aksjonærene i Nordea med flest stemmeretter som ønsker å delta i valgkomitéen, har rett til å utnevne et medlem hver. I tillegg er styreleder medlem av valgkomitéen.

Valgkomitéens sammensetning:
Torbjörn Magnusson, administrerende direktør i If, utnevnt av Sampo Abp
Daniel Kristiansson, sakkyndig i det svenske Finansdepartementet, den svenske stat
Mogens Hugo, styreleder i Nordea-fonden
Peder Hasslev, kapitalforvaltningsjef i AMF
Björn Wahlroos, styreleder

Torbjörn Magnusson er oppnevnt til leder av valgkomitéen.

Generalforsamllingen avholdes torsdag 20. mars 2014.

Aksjonærer som ønsker å fremsette forslag til valgkomitéen, må gjøre dette skriftlig innen 31. desember 2013 via Nordeas hjemmeside www.nordea.com eller til følgende adresse:
Nordea Bank AB (publ)
Valgkomitéen
c/o Group Legal, H 50
105 71 Stockholm

   
For mer informasjon:

Torbjörn Magnusson, + 46 8 792 81 12

Documents