Endring i Nordeas valgkomité

| 01-10-2013 16:30

Den svenske staten har solgt sine aksjer i Nordea, og derfor har Daniel Kristiansson, som ble utnevnt av staten til å sitte i Nordeas valgkomité, gått ut av valgkomiteen. Nytt styremedlem i valgkomiteen er Monica Caneman, utnevnt av Fjärde AP-fonden.

Valgkomiteens sammensetning:
Torbjörn Magnusson, leder av valgkomiteen, administrerende direktør i If, utnevnt av Sampo Abp
Mogens Hugo, styreleder i Nordea-fonden
Peder Hasslev, kapitalforvaltningssjef i AMF
Monica Caneman, styreleder i Fjärde AP-fonden
Björn Wahlroos, styreleder       

            

For ytterligere opplysninger:
Torbjörn Magnusson, 08-792 81 12

Documents