Nordisk Økonomisk Oversikt, desember 2013: Nordiske land i utakt

| 04-12-2013 09:00

Veksten i fastlands-Norge har i år vært svakere enn det Nordeas økonomer anslo i begynnelsen av året, og flere svakhetstegn er kommet til syne utover høsten. Privat forbruk har stagnert, boligprisene faller, igangsettingen av boliger synker og oljeinvesteringene er i ferd med og nå en topp.

Flere år med høy lønnsvekst og svak produktivitetsvekst har gitt norsk næringsliv høye kostnader og sterkt svekket konkurranseevne. Norske bedrifter har det siste året mistet flere store kontrakter for leveranser til oljesektoren til utlandet. Veksten i fastlands-Norges anslås til 1 ¼ prosent både i 2014 og 2015. En så lav vekst vil gjøre at arbeidsledigheten øker noe og at arbeidsinnvandring vil gå ned.

To rentenedsettelser

- Norsk økonomi opplever en svekkelse på ganske bred front, sier sjeføkonom Steinar Juel.
- Oljeinvesteringer, privat forbruk og boligbygging har vært vekstdrivere de siste årene, og det er her det nå svikter, legger han til. Både boliginvesteringene og boligprisene anslår økonomene i Nordea vil falle med 15-20 prosent i løpet av de neste to årene. Svak krone og bedre vekst hos Norges handelspartnere vil på den annen side gjøre at tradisjonell norsk eksport vil vokse noe sterkere.

Økonomene i Nordea venter at Norges Bank vil reagere på lavere økonomisk vekst og høyere ledighet med å kutte styringsrenten i to ganger med til sammen ½ prosentpoeng sommeren/høsten 2014. I prognosene er det også antatt at det vil bli vedtatt noe ekstra skattelettelser og at regjeringen vil vedta en ekstra bevilgning til infrastrukturprosjekter og offentlige bygg. En mer ekspansiv økonomisk politikk antas å dempe vekstnedgangen i norsk økonomi, men ikke å fjerne den helt.

Du kan lese hele rapporten på nordeamarkets.com

               
For mer informasjon:
Steinar Juel, sjeføkonom, 22 48 61 30 (steinar.juel [at] nordea.com (steinar[dot]juel[at]nordea[dot]com))
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (erik.bruce [at] nordea.com (erik[dot]bruce[at]nordea[dot]com))
Katrine G. Boye, senioranalytiker 22 48 79 77 (katrine.godding.boye [at] nordea.com (katrine[dot]godding[dot]boye[at]nordea[dot]com))
Johannes Stenwig, kommunikasjonsrådgiver, 99355276 (johannes.stenwig [at] nordea.no (johannes[dot]stenwig[at]nordea[dot]no))

Documents