Valgkomitéens forslag til Nordeas generalforsamling 2014

Børsmelding | 28-01-2014 18:25

Valgkomitéen for Nordea Bank AB (publ) ble besluttet opprettet av generalforsamlingen i 2013 og består av valgkomitéens leder Torbjörn Magnusson, representant for Sampo Abp, Mogens Hugo, representant for Nordea-fonden, Peder Hasslev, representant for AMF, Monica Caneman, representant for Fjärde AP-fonden og styreleder Björn Wahlroos. Valgkomitéen offentliggjør i dag sine forslag til Nordeas generalforsamling den 20. mars 2014. Forslagene kommer også til å bli presentert i innkallingen til generalforsamlingen.

Valg av styremedlemmer og styreleder
Valgkomitéen foreslår gjenvalg av alle styremedlemmer med unntak av Peter F Braunwalder som har frasagt seg gjenvalg, og nyvalg av Robin Lawther. Valgkomitéen foreslår gjenvalg av Björn Wahlroos som styreleder.

Forslaget er dermed at Björn Wahlroos, Marie Ehrling, Elisabeth Grieg, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell og Kari Stadigh gjenvelges som styremedlemmer frem til neste generalforsamling og at Robin Lawther velges til nytt styremedlem for samme periode. Forslaget er videre at Björn Wahlroos gjenvelges som styreleder frem til neste generalforsamling.

Robin Lawther foreslås som nytt styremedlem
Robin Lawther er født i 1961. Hun har en Bachelor Honours i økonomi fra University of North Carolina at Chapel Hill, USA, og en magistereksamen i regnskap og finans fra London School of Economics, England. Robin Lawther var ansatt i J.P. Morgan i årene 1985-2012 i flere ledende stillinger, blant annet som Head of Wealth Management for Southeast USA, Head of Investment Banking for the Nordic Region og Head of Mergers & Acquisitions Execution for European Financial Institutions. Hun er styremedlem i UK Government's Shareholder Executive. Robin Lawther eier ingen aksjer i Nordea.

Uavhengighet i henhold til svenske retningslinjer for selskapsledelse
Av de foreslåtte styremedlemmene er alle å anse som uavhengige i forhold til selskapet og selskapets ledelse. Av de foreslåtte styremedlemmene er alle unntatt Björn Wahlroos og Kari Stadigh å anse som uavhengige i forhold til selskapets store aksjonærer. Minst to av de foreslåtte styremedlemmene som er uavhengige i forhold til selskapet og selskapets ledelse, er derfor også uavhengige i forhold til selskapets store aksjonærer.

Valgkomitéens begrunnelse for dette er: Björn Wahlroos er styreleder i Sampo Abp og Kari Stadigh er konsernsjef i Sampo Abp som eier mer enn ti prosent av aksjene og stemmerettene i Nordea Bank AB (publ).

Valg av revisor
Valgkomitéen foreslår gjenvalg av KPMG AB som revisor frem til neste generalforsamling.

Honorarer til styremedlemmer og revisor
Valgkomitéen foreslår at generalforsamlingen fastsetter honoraret til styrelederen til 259.550 euro, 123.250 euro til nestlederen og 80.250 euro til hvert av de andre styremedlemmene. I tillegg skal det betales honorar for møtene i kompensasjonskomitéen, revisjonskomitéen og risikokomitéen med 21.350 euro til komitéleder og 15.150 euro til andre medlemmer. Det betales ikke honorar til medlemmer ansatt i Nordea-konsernet.

Det foreslås å øke styrehonoraret med tre prosent for alle styremedlemmene bortsett fra for nestleder som får en økning på 14 prosent. Honoraret for komitéarbeid økes med tre prosent. Den samlede økningen i honorarer er fire prosent.

Honorar til revisor foreslås betalt etter regning.

Opprettelse av valgkomité
Det foreslås å opprette en ny valgkomité som skal fremme forslag til generalforsamlingen i 2015 på valg av styre, styremedlemmer og revisor samt honorarer til styremedlemmer og revisor.

For mer informasjon:
Torbjörn Magnusson, + 46 8 792 81 12

Nordeas visjon er å være en Great European Bank, anerkjent for sine medarbeidere som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har rundt 11 millioner kunder, kontorer på ca. 900 forskjellige steder og er blant de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsinki og København.

Documents