Velkommen til Nordeas generalforsamling 20. mars 2014

| 10-02-2014 10:30

Styret i Nordea Bank AB (publ) innkaller til generalforsamling torsdag 20. mars 2014 kl. 13.00 i Aula Magna, Stockholms universitet i Stockholm i henhold til vedlagte innkalling.

Innkallingen offentliggjøres i Post- och Inrikes Tidningar og på www.nordea.com.

Annonsering av innkallingen blir gjort i Dagens Nyheter og Svenska Dagbladet 13. februar 2014.

   
For mer informasjon:

Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 78 80

Documents