Helena Andreas ny markeds- og kommunikasjonsdirektør i Nordea

Børsmelding | 28-04-2014 11:00

Helena Andreas kommer fra stillingen som leder av Retail Management i Vodafone Group i London. Før dette har hun hatt lederstillinger innen markedsføring og salg i Tesco UK og har jobbet for Accenture i Sverige.

I Nordea skal hun lede den nye enheten Group Marketing and Communications og vil rapportere til konsernsjef Christian Clausen. Den nye enheten består av de tidligere enhetene Group Marketing, Group Identity & Communications, og CSR.

Claus Christensen, som har fungert som leder for Group Identity & Communications det siste året, er utnevnt til ny leder for Group Identity & Communications med virkning fra 1. juni.

For mer informasjon:
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 40200210

Documents