Salget av Nordeas aksjer i Nets Holding A/S sluttført

Børsmelding | 09-07-2014 12:05

Salget av Nordeas 20,7 prosents eierandel i Nets Holding A/S til et konsortium bestående av fond som styres av Advent International, ATP og Bain Capital, ble sluttført i dag.

Nordeas samlede inntekter fra salget ble på rundt DKK 3.5 milliarder (rundt EUR 470 millioner) som gir en skattefri kapitalgevinst på rundt DKK 2.8 milliarder (EUR 378 millioner) som vil bli regnskapsført som andre inntekter i tredje kvartal.

Ytterligere opplysninger finnes i dagens pressemelding fra kjøperkonsortiet.

For mer informasjon:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 7880 eller +46 72 235 05 15
Johannes Stenwig, assisterende kommunikasjonssjef, +47 99355276


Informasjonen i denne pressemeldingen er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter og/eller svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet.

Documents