Økonomisk Oversikt, september 2014: Noe motvind

| 03-09-2014 09:00

Ekspansjonen i oljesektoren har nådd toppen
Stigende oljepris med tilhørende kraftig vekst i oljeinvesteringene har det siste tiåret vært den viktigste vekstdriven i norsk økonomi. Økonomene i Nordea venter at oljeprisen vil falle noe de neste par årene og at oljeinvesteringene vil falle markert i 2015. Veksten i norsk økonomi vil derfor avta, spesielt i 2015. – Men fortsatt god vekst i husholdningenes kjøpekraft, og dermed i privat forbruk, bremser vekstnedgangen, sier sjeføkonom Steinar Juel. Den gode kjøpekraftsutviklingen kombinert med ingen renteøkning tilsier også at boligbyggingen igjen vil kunne vokse noe, og at boligprisene vil stige svakt.

Et fleksibelt arbeidsmarked
Lavere vekst i norsk økonomi demper sysselsettingsveksten, men arbeidsledigheten ventes likevel ikke å stige mye. Når jobbmulighetene reduseres, trekker særlig de yngste aldersgruppene seg ut av arbeidsmarkedet for å ta mer utdanning. De lave kostnadene ved å ta utdanning i Norge gjør det lettere for unge å hoppe inn og ut av arbeidsmarkedet når konjunkturene svinger. Arbeidsinnvandringen utgjør også en buffer arbeidsmarkedet. Den nedgangen vi har sett i nettoinnvandringen de siste 18 måneder vil trolig fortsette.

Spenning i finansmarkedene
Finansmarkedene vil i månedene som kommer preges av ventede renteøkninger i Storbritannia og USA, mens Den europeiske sentralbanken vurderer ytterligere pengepolitiske lettelser. Renteøkningen kan utløse uro i finansmarkedene, og vil trolig bidra til en sterkere dollar. I Norge vil styringsrenten trolig være stabil ut 2016.

Du kan lese hele rapporten på https://nexus.nordea.com/#/research eller på www.nordea.com
   
For mer informasjon:
Steinar Juel, sjeføkonom, 22 48 61 30 (steinar.juel [at] nordea.com (steinar[dot]juel[at]nordea[dot]com))
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (erik.bruce [at] nordea.com (erik[dot]bruce[at]nordea[dot]com))
Joachim Bernhardsen, analytiker 22 48 79 13 (joachim.bernhardsen [at] nordea.com (joachim[dot]bernhardsen[at]nordea[dot]com))
Johannes Stenwig, assisterende kommunikasjonssjef, 99 35 52 76 (johannes.stenwig [at] nordea.no (johannes[dot]stenwig[at]nordea[dot]no))

Documents