Nordeas valgkomité for generalforsamlingen i 2015

| 16-09-2014 15:10

På Nordeas generalforsamling i 2014 ble det besluttet å opprette en valgkomité som skal fremme forslag for generalforsamlingen i 2015 om valg av styremedlemmer, styreleder og revisor samt godtgjørelse til styremedlemmene og revisor.

De fire aksjonærene i Nordea med flest stemmeretter som ønsker å delta i valgkomitéen, har rett til å utnevne et medlem hver. I tillegg er styreleder medlem av valgkomitéen.

Valgkomitéens sammensetning:
Torbjörn Magnusson, administrerende direktør i If, utnevnt av Sampo Abp
Mogens Hugo, styreleder i Nordea-fonden
Per Frennberg, kapitalforvaltningsjef i Alecta
Monica Caneman, styreleder i Fjärde AP-fonden
Björn Wahlroos, styreleder

Torbjörn Magnusson er utnevnt til leder av valgkomitéen.

Generalforsamlingen avholdes torsdag 19. mars 2015.

Aksjonærer som ønsker å fremsette forslag til valgkomitéen, må gjøre dette skriftlig innen 31. desember 2014 via Nordeas hjemmeside www.nordea.com eller til følgende adresse:
Nordea Bank AB (publ)
Valgkomitéen
c/o Group Legal, H 50
105 71 Stockholm


For mer informasjon:
Torbjörn Magnusson, + 46 8 792 81 12

Documents