Nordea utsteder nye kjernekapitalinstrumenter til rekordlav kupongrente

Børsmelding | 17-09-2014 08:00

Nordea har styrket sin ansvarlige kapital ytterligere ved å utstede to nye kjernekapitalinstrumenter til en verdi av USD 1,5 milliarder. USD 1 milliard er et evigvarende instrument med innløsningsrett etter 5 år, og USD 500 millioner er et evigvarende instrument med innløsningsrett etter 10 år. Kupongrenten er henholdsvis 5,5 prosent og 6,125 prosent, som er lavest blant tilsvarende instrumenter i USD-markedet.

Den vellykkede emisjonen av de nye kapitalinstrumentene er en del av Nordeas langsiktige plan og i tråd med det banken tidligere har kommunisert.

Transaksjonen øker Nordeas kjernekapitaldekning med 75 basispunkter og styrker Nordeas posisjon som en av de best kapitaliserte bankene i Europa ytterligere. Etter den nye transaksjonen er Nordeas kjernekapitaldekning 17,0 prosent proforma.

  
For mer informasjon:

Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15

  
Informasjonen i denne pressemeldingen er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter og/eller svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet.

Documents