Valgkomitéens forslag til Nordeas generalforsamling 2015

Børsmelding | 27-01-2015 18:35

Valgkomitéen for Nordea Bank AB (publ) ble besluttet opprettet av generalforsamlingen i 2014 og består av Torbjörn Magnusson, leder av valgkomitéen, representant for Sampo Abp, Mogens Hugo, representant for Nordea-fonden, Per Frennberg, representant for Alecta, Monica Caneman, representant for Fjärde AP-fonden, og Björn Wahlroos, styreleder. Valgkomitéen offentliggjør i dag sine forslag til Nordeas generalforsamling 19. mars 2015. Forslagene kommer også til å bli presentert i innkallingen til generalforsamlingen.

Valg av styremedlemmer og styreleder
Valgkomitéen foreslår gjenvalg av alle styremedlemmer med unntak av Elisabeth Grieg som har frasagt seg gjenvalg, og nyvalg av Silvija Seres og Birger Steen. Valgkomitéen foreslår gjenvalg av Björn Wahlroos som styreleder.

Forslaget er dermed at Björn Wahlroos, Marie Ehrling, Tom Knutzen, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell og Kari Stadigh gjenvelges som styremedlemmer frem til neste generalforsamling og at Silvija Seres og Birger Steen velges til nye styremedlemmer for samme periode. Forslaget er videre at Björn Wahlroos gjenvelges som styreleder frem til neste generalforsamling.

Silvija Seres og Birger Steen foreslås som nye styremedlemmer
Silvija Seres er født i 1970. Hun har en MBA fra INSEAD, en doktorgrad i matematikk fra University of Oxford og en mastergrad i informatikk fra Universitetet i Oslo. Silvija Seres er assosiert partner i TechnoRocks AS og arbeider som investor, rådgiver og styremedlem i bedrifter innen IT, telekommunikasjon, media og energi. Hun var administrerende direktør i TechnoRocks AS fra 2011–2015. Fra 2008–2011 arbeidet hun som Director of Business Management i Microsoft Norge og fra 2004–2008 som Vice President for Services Strategic Development, Product Marketing and Strategic Development i Fast Search & Transfer ASA i Boston, USA og Oslo. Før dette jobbet hun ved ulike universiteter og forskningsinstitusjoner, blant annet var hun Prize Fellow, studieveileder og foreleser ved University of Oxford, 1997–2003, gjesteforsker ved Chinese Academy of Sciences i Beijing, Kina 2003, foreleser og programansvarlig ved Dar Al Hekma University i Jedda, Saudi-Arabia 2002, gjesteforsker ved DEC/Compaq Systems Research Center i Palo Alto, USA, 1999 og forsker ved Norsk Regnesentral i Oslo, 1996-1997. Fra 1994–1996 arbeidet hun som IT-konsulent i Skrivervik Data i Oslo.

Silvija Seres er nestleder i styret i Norsk Tipping og styremedlem i Enoro AS, The North Alliance AS, Academedia AB, Syncron AB, Kezzler AS, Camo AS, Buypass AS, Electronic Chart Centre AS, Eidsiva Vekst AS, Simula Research Laboratory AS og Transparency International Norge. Hun er videre rådsmedlem i Teknologirådet i Norge, ekspertvurderer i Forskningsrådet, medlem av Instituttrådet Sintef IKT og medlem av bedriftsforsamlingen og nominasjonskomitéen i Telenor ASA. Silvija Seres går nå gjennom sine verv for å sikre oppfyllelse av reglene om maksimalt antall styreverv på generalforsamlingen og kommer til å ta de forholdsregler som kreves.

Silvija Seres har ingen aksjer i Nordea.

Birger Steen er født i 1966. Han er sivilingeniør i informatikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og har en MBA fra INSEAD. Birger Steen er administrerende direktør i Parallels Holdings Ltd., et programvareselskap med base i Seattle i USA. Fra 2002–2010 var han ansatt i Microsoft: fra 2009–2010 som Vice President i Worldwide SMB & Distribution i Microsoft Corporation, fra 2004–2009 som administrerende direktør i Microsoft i Russland og fra 2002–2004 som administrerende direktør for Microsoft i Norge. Fra 2000–2002 var han administrerende direktør i Scandinavia Online AS, fra 1996-1999 direktør for forretningsutvikling i Schibsted ASA, fra 1993–1996 konsulent i McKinsey & Company og fra 1992–1993 oljetrader og administrerende direktør i Norwegian Oil Trading AS.

Birger Steen er styremedlem i Schibsted ASA og medlem av Board of Trustees for Nordic Heritage Museum i Seattle.

Birger Steen har ingen aksjer i Nordea.

Uavhengighet i henhold til svenske retningslinjer for selskapsledelse
Alle de foreslåtte styremedlemmene er å anse som uavhengige i forhold til selskapet og selskapets ledelse. Av de foreslåtte styremedlemmene er alle unntatt Björn Wahlroos og Kari Stadigh å anse som uavhengige i forhold til selskapets store aksjonærer. Minst to av de foreslåtte styremedlemmene som er uavhengige i forhold til selskapet og selskapets ledelse, er derfor også uavhengige i forhold til selskapets store aksjonærer.

Valgkomitéens begrunnelse for dette er: Björn Wahlroos er styreleder i Sampo Abp og Kari Stadigh er konsernsjef i Sampo Abp som eier mer enn ti prosent av aksjene og stemmerettene i Nordea Bank AB (publ).

Valg av revisor
Valgkomitéen foreslår valg av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor frem til neste generalforsamling.

Honorarer til styremedlemmer og revisor
Valgkomitéen foreslår at generalforsamlingen fastsetter honoraret til styrelederen til 279.000 euro, 132.500 euro til nestlederen og 86.250 euro til hvert av de andre styremedlemmene. I tillegg skal det betales honorar for møtene i kompensasjonskomitéen, revisjonskomitéen og risikokomitéen med 35.000 euro til komitéleder og 25.000 euro til andre medlemmer. Det betales ikke honorar til medlemmer ansatt i Nordea-konsernet.

Den foreslåtte økningen i styrehonoraret er på 7,5 prosent for samtlige styremedlemmer, mens honoraret for komitéarbeidet økes med 64 prosent for komitélederne og 65 prosent for medlemmene. Den samlede honorarøkningen er 15,5 prosent. Valgkomitéen konstaterer at styrearbeidet i Nordea har blitt mer komplekst, tar mer tid og at sakene krever mer omfattende forberedelser i komitéene. Valgkomitéen har også foretatt en sammenlikning med andre nordiske banker. De nye reglene om maksimalt antall styreverv har ført til at flere av styremedlemmene har frasagt seg andre styreverv. Dette gjør økningen på 15,5 prosent berettiget.

Honorar til revisor foreslås betalt etter regning.

Opprettelse av valgkomité
Det foreslås å opprette en ny valgkomité som skal fremme forslag til generalforsamlingen i 2016 på valg av styre, styremedlemmer og revisor samt honorarer til styremedlemmer og revisor.

For mer informasjon:
Torbjörn Magnusson, leder av valgkomitéen, + 46 8 792 81 12

Documents