Velkommen til Nordeas generalforsamling 19. mars 2015

Børsmelding | 09-02-2015 08:45

Styret i Nordea Bank AB (publ) innkaller til generalforsamling torsdag 19. mars 2015 kl. 13:00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel, inngang Royal, Stallgatan 4, Stockholm i henhold til vedlagte innkalling.

Innkallingen offentliggjøres i Post- och Inrikes Tidningar og på www.nordea.com.

Annonsering av innkallingen blir gjort i Dagens Nyheter og Svenska Dagbladet 12. februar 2015.

For mer informasjon:
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 40200210
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 78 80

Documents