Nordea Avkastning – merknad fra Finanstilsynet

Pressemelding | 21-05-2015 13:36

Nordea har mottatt en melding fra Finanstilsynet om at tilsynet har sett nærmere på hvordan fondet Nordea Avkastning har vært forvaltet i femårsperioden juni 2009 til juni 2014.
I perioden tilsynet har sett på, har fondet steget med 105 %. Justert for risiko har Nordea Avkastning oppnådd en avkastning på linje med Oslo Børs.

På grunn av det lave rentemarkedet og dermed utsikter til lavere finansavkastning generelt besluttet Nordea å redusere årlig forvaltningshonorar i fondet med 0,5 prosent til 1,5 prosent p.a.. Finanstilsynet påpeker at Nordeas initiativ til å redusere forvaltningshonoraret for fondet høsten 2014 gjør at «tilsynet etter en konkret og samlet vurdering har kommet frem til at det i denne saken ikke fattes vedtak om retting».

- Nordea Avkastning er det aksjefondet som ligger nærmest indeks i vårt utvalg av norske aksjefond. Likevel tar fondet definitivt aktive investeringsvalg. I et lite konsentrert marked som Norge er det slik at de største aksjene på børsen også veier mye av indeksen. Avvik fra indeksen må derfor i stor grad gjøres ved å kjøpe mer av de små aksjene på børsen.  I den femårsperioden tilsynet har målt, har små aksjer (representert med SMB-indeksen) kun steget med 3 prosent, samtidig som de større aksjene på Oslo Børs har steget med 66 prosent (OBX indeksen). Beslutningen om å ikke ha en høyere andel små selskaper i porteføljen har bidratt positivt til andelseiernes avkastning i perioden, forteller Petter Hermansen, leder for Nordea Fondene i Norge.
Finanstilsynet skriver i sin melding at de konstaterer at fondet har gitt samme risikojusterte avkastning etter forvaltningshonorar som Fondindeksen på Oslo Børs i perioden.

- De fleste av våre kunder har vært i fondet betydelig lenger en fem år. Det er overraskende at Finanstilsynet ikke har kommentert 10-årsavkastningen på fondet. I perioden 1. januar 2005 til 18. mai 2015 har fondet steget med 167,1 prosent etter forvaltningshonorar, mot Oslo Børs Fondindeks på 160,5 prosent, sier Hermansen.

Nordea Avkastnings aktive andel har per 19. mai 2015 økt til 40 prosent.

- Vi har tro på at fondet også de neste ti årene vil gi bedre avkastning enn Oslo Børs Fondindeks som resultat av gode aksjevalg blant store selskaper og at vi nå ser flere spennende investeringsmuligheter i små aksjer, avslutter Hermansen.

Documents