Nordea fastsetter finansielle mål for 2016–2018

Børsmelding | 27-05-2015 08:45

På kapitalmarkedsdagen i London i dag oppdaterer Nordea markedet om bankens pågående arbeid med å bygge fremtidens relasjonsbank og om bankens finansielle mål for perioden 2016–2018.

Konsernsjef Christian Clausens kommentar:
- Vi har de siste årene fulgt planen for 2015, bygd opp kapital og sikret bærekraftig avkastning for å oppfylle nye myndighetskrav. Vi har nå et solid fundament for vår fremtidige driftsmodell – fremtidens relasjonsbank.

- Kostnads- og kapitaleffektivitet skal forsatt være en integrert del av driftsmodellen vår. Det gjør at vi kan frigjøre ressurser til investeringer i fremtiden og oppnå attraktiv og stabil avkastning i en situasjon med lav vekst. Vi fortsetter vårt forenklingsarbeid som skal gi Nordea en solid plattform som enkelt og raskt kan tilpasses nye behov. Det vil gjøre det mulig for oss å videreutvikle relasjonsbanken for fremtiden med et fullgodt digitalt tilbud til våre 11 millioner kunder. I tillegg investerer vi i våre risiko- og compliance-funksjoner for å styrke vår posisjon som en trygg og betrodd partner, og vi styrker kompetansen på våre vekstområder ytterligere, sier konsernsjef Christian Clausen.

Målene som presenteres nedenfor, er vedtatt av styret.

Finansielle mål for perioden 2016–2018:
- En gjennomsnittlig kostnadsøkning (CAGR) på under 1 %[1]
- Et utdelingsforhold på minst 75 %
- En avkastning på egenkapitalen (ROE) over gjennomsnittet for nordiske konkurrenter[2]
- Stort sett uendrede risikovektede eiendeler (REA)
- En kapitalpolitikk som fastslår at kjernekapitaldekningen skal omfatte en kapitalbuffer på 50–150 basispunkter over kravet i regelverket.

Samlet forventes dette å gi en årlig total utbyttevekst (CAGR) på over 10 %.

De finansielle målene for perioden 2016 til 2018 er basert på kjente regelverkskrav per dags dato
[1] Ekskl. valuta og variable lønnsdeler. (Basert på en kostnadsbase på ca. EUR 4,7mrd i 2015 hvorav rundt EUR 100m knytter seg til en uventet økning i variable lønnsdeler og ytterligere kostnader for å oppfylle myndighetskrav i 2015).
[2]Vektet for å gjenspeile Nordeas geografiske fordeling i Norden

På kapitalmarkedsdagen i London i dag presenterer Nordea bankens strategiske retning, finansielle tiltak og mål, risikostyring og de tre forretningsområdene. Kapitalmarkedsdagen finner sted i dag, onsdag 27. mai, kl. 09.00–12.00 GMT på The Berkeley, Wilton Place, Knightsbridge, London. Arrangementet kan følges direkte på www.nordea.com/ir hvor man også vil finne presentasjonen.

For mer informasjon:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 (0) 722350515

Informasjonen i denne pressemeldingen er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter og/eller svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet.

Documents