Rapport for 2. kvartal 2015

Børsmelding | 16-07-2015 08:00

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til resultatet:
– Etter en eksepsjonell start på året stabiliserte netto renteinntekter seg i andre kvartal, og kundeaktiviteten i kapitalmarkedene gikk noe ned. Den sterke trenden innen sparing og investeringer fortsatte, noe som bekrefter den store etterspørselen fra kundene etter vår kompetanse på rådgivning og våre produkter. I første halvår steg samlede driftsinntekter med 7 % i lokal valuta, mens kostnader i lokal valuta sank med mer enn 1 %. Dermed bedret kostnader i forhold til inntekter seg med over 4 prosentpoeng. Kredittkvaliteten er fortsatt god, og tap på utlån er godt under 10-årsgjennomsnittet. Avkastningen på egenkapitalen bedret seg med 2,1 prosentpoeng til 13,7 %, og ren kjernekapitaldekning økte til 16,0 %.

Forenklingsprogrammet og arbeidet med å bygge fremtidens relasjonsbank går etter planen, og de første produktene på den nye betalingsplattformen vil bli lansert i løpet av de neste kvartalene. Som et ledd i forenklingen av banken har vi innledet en dialog med myndighetene i de nordiske landene om en forenkling av bankens juridiske struktur.
 
(Se også konsernsjefens kommentarer på side 2 i delårsrapporten).

Første halvår 2015 mot første halvår 2014 (andre kvartal 2015 mot andre kvartal 2014)[1]:

  • Netto renteinntekter EUR 2 597m, -5 %, i lokal valuta -3 % (-3 % i lokal valuta)
  • Samlede driftsinntekter EUR 5 242m, +6 %, i lokal valuta +7 % (+4 % i lokal valuta)
  • Samlede kostnader[2] EUR 2 373m, -3 %, i lokal valuta -1 % (-1 % i lokal valuta)
  • Driftsresultat[2] EUR 2 644m, +19 %, i lokal valuta +21 % (+12 % i lokal valuta)
  • Ren kjernekapitaldekning 16,0 %, opp fra 15,2 % (opp 80 basispunkter fra 15,2 %)
  • Kostnader i forhold til inntekter[2] ned til 45 %, fra 49 % (ned 2 prosentpoeng fra 49 %)
  • Netto tap på utlån EUR 225m, -23 %, i lokal valuta -22 % (-23 % i lokal valuta)
  • Tap i forhold til utlån på 13 basispunkter, ned fra 17 basispunkter (ned 4 basispunkter til 12 basispunkter)
  • Avkastning på egenkapitalen[2] 13,7 %, opp fra 11,6 % (opp 1,2 prosentpoeng til 13,1 %)
  • Resultat per aksje, utvannet (samlet virksomhet) EUR 0,51 vs EUR 0,38 (EUR 0,24 vs EUR 0,17)

Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet i 1. halvår. 2015: DKK 7,46, NOK 8,65 og SEK 9,34.
[1] Nøkkeltallene for videreført virksomhet etter salget av bank, finansierings- og livsforsikringsvirksomheten i Polen.
[2] Eksklusive restruktureringskostnader i 2. kv. 2014 på EUR 190m.

Informasjon for presse og investorer:
-  Pressekonferanse: 16. juli kl. 10.30 CET i Smålandsgatan 17, Stockholm. Presentasjonen, som holdes på engelsk, kan følges på www.nordea.com.
-  Internasjonal telefonkonferanse for analytikere: 16. juli kl. 14.30 CET.
Vennligst ring +44(0)20 3427 1904, kode 6812385#, senest ti minutter på forhånd. Telefonkonferansen kan følges på www.nordea.com. Et opptak vil også være tilgjengelig på www.nordea.com. Frem til 23. juli vil opptaket også være tilgjengelig på telefon +44(0)20 3427 0598, kode 6812385#.

For mer informasjon:
Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804   
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15   
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO, +45 55 47 22 00
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210

Resultatet for siste kvartal

Informasjonen i denne pressemeldingen er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter og/eller svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet.


Documents