Resultatet av 2015 SREP

Børsmelding | 02-10-2015 07:00

Resultatet av tilsyns- og evalueringsprosessen (SREP) for 2015 foreligger nå og vil føre til et forventet krav til ren kjernekapitaldekning på 15,4 % innen utgangen av tredje kvartal, sammenliknet med 14,9 % som ble kommunisert av Finansinspektionen i Sverige den 2. september 2015. Per 30. juni 2015 hadde Nordea en ren kjernekapitaldekning på 16,0 %. De økte kravene relaterer seg i første rekke til utilstrekkelig andrelinjeforsvar og rollen det spiller i forbindelse med styringen av IRB-systemet og modellene. Videre tilkommer et tilleggskrav for operasjonell risiko fra inspeksjoner knyttet til IT og nøkkelprosesser.

Banken anerkjenner forholdene og har allerede startet implementeringen av tiltak. Målet er at disse tiltakene i stor grad skal være på plass i løpet av første kvartal 2016. Deretter vil det være opp til tilsynsmyndighetene å beslutte når tilleggskravene kan fjernes. Nordeas policy om å ha en buffer på 50–150 basispunkter over kapitalkravene er uendret.

For mer informasjon:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15
Claus Christensen, leder av Group Communications, +45 25 24 89 93

Informasjonen i denne pressemeldingen er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter og/eller svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet.

Documents