Nordea utnevner nye medlemmer til konsernledelsen

Børsmelding | 02-11-2015 08:00

Erik Ekman er utnevnt til ny leder av Wholesale Banking, og Snorre Storset er utnevnt til ny nestleder i Wealth Management. Begge blir medlem av konsernledelsen (GEM).

Erik Ekman (46) har hatt flere forskjellige stillinger i Nordea Markets, som er en del av Wholesale Banking, siden han kom til Nordea i 2008, sist som en av to ledere i Markets FICC.

Snorre Storset (43) har ledet Nordea Life & Pensions siden 2012. I tillegg til å bli nestleder i Wealth Management skal han lede en ny Private Banking-enhet som samler Private Banking-enhetene i Danmark, Finland, Norge, Sverige og utenfor Norden.

- Med utnevnelsene av Erik Ekman og Snorre Storset har vi et veldig sterkt lederteam på plass. De har vist solide lederegenskaper i tidligere stillinger, og erfaringen og kompetansen deres vil være et verdifullt bidrag i den videre utviklingen av fremtidens relasjonsbank, sier konsernsjef Casper von Koskull.

Endringene trer i kraft 1. november.

For mer informasjon:
Synne Ekrem, senior kommunikasjonsrådgiver, +47 997 67 996

Informasjonen i denne pressemeldingen er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter og/eller svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet.

Documents