Nordeas salg av kortinnløsningsvirksomheten til Nets er sluttført

Børsmelding | 10-12-2015 16:10

Salget av Nordeas kortinnløsningsvirksomhet til Nets ble sluttført i dag.

Som tidligere kommunisert i en pressemelding 15. juni 2015 ble virksomheten solgt for EUR 230 millioner basert på selskapsverdi. Nordeas realisasjonsgevinst etter skatt er på rundt EUR 175 millioner. Realisasjonsgevinsten etter skatt består av rundt EUR 178 millioner som regnskapsføres som andre driftsinntekter og rundt EUR 3 millioner som regnskapsføres som skattekostnad.

For mer informasjon:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15
Unni Strømstad, kommunikasjonsdirektør i Norge, +47 97753453

Documents