Snorre Storset blir ny sjef for Nordea i Norge

Pressemelding | 14-01-2016 08:00

Snorre Storset (43) tar over etter Gunn Wærsted som ny administrerende direktør i Nordea Norge. Han skal også lede hele Nordeas spare- og investeringsområde, Wealth Management.

Storset tar over som sjef i Nordea Norge med umiddelbar virkning, og som leder for Wealth Management fra 1. februar. Han har vært ansatt i Nordea siden 2010, og har blant annet ledet Nordea Liv og Pensjon. Siden november 2015 har Storset vært en del av konsernledelsen i Nordea.

- Jeg ser frem til å overta som leder av virksomheten i Norge, i det som er Nordens største bank. Nordea skal levere gode bankopplevelser for kundene hver dag og vi skal utvikle oss i takt med kundenes ønsker og behov. Jeg gleder meg til, sammen med Nordeas 2.700 ansatte, å videreføre arbeidet med å utvikle en enda mer konkurransedyktig bank for både privatpersoner og næringsliv, sier Snorre Storset.

- Snorre Storset har demonstrert evne til å gjennomføre strategiske grep og har oppnådd imponerende resultater på kort tid. Som leder av Nordea Liv og Pensjon var han helt sentral i omstruktureringen som har gjort Nordea Liv og Pensjon til markedsledende i Norden. Jeg er trygg på at Storset er den rette personen til å ta Nordea Norge videre, sier Casper von Koskull, konsernsjef i Nordea.


Wærsted slutter i Nordea
Gunn Wærsted har ledet Nordea Norge og vært medlem i konsernledelsen siden 2007, de siste fire år som leder av Wealth Management. Avgjørelsen om å tre ut av stillingen kommer i forbindelse med at hun ønsker en videre karriere med styrearbeid. Gunn Wærsted takket ja til vervet som styreleder i Telenor i desember 2015. Hun vil ut april i år fungere som rådgiver for Nordea.

- Jeg vil takke Gunn Wærsted for den fremragende jobben hun har gjort som leder av Nordea Norge, Wealth Management og som medlem av konsernledelsen i Nordea. Hun har spilt en viktig rolle i utviklingen av Nordea generelt og på spare- og investeringsområdet spesielt. At Nordea nå er den klart største og ledende nordiske aktøren på dette området er mye takket være henne, sier konsernsjef Casper von Koskull.

- Det har vært mange spennende år i Nordea, men nå er det på tide å gi stafettpinnen videre. Jeg har jobbet tett med Snorre Storset i flere år og sett hans forretningsforståelse, strategiske evner og solide lederegenskaper. Summen av disse egenskapene gjør at jeg forlater konsernet i visshet om at Nordea Norge og Wealth Management vil bli godt ivaretatt, også i årene som kommer, sier Gunn Wærsted.

 Fakta:

Navn: Snorre Storset
Alder: 43
Sivilstatus: Gift, to barn  

Bakgrunn: Har tidligere vært administrerende direktør i Storebrand i Sverige og Handelsbanken Liv. Han startet i Nordea i 2010 som leder av leder av Products & Operations (fondsvirksomheten) i Asset management, i 2012 ble han utnevnt til leder av Nordea Life & Pensions. I november 2015 ble han utnevnt til medlem av konsernledelsen nordisk og nestleder for Wealth Management. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har bodd i Stockholm i 15 år. Nå flytter han tilbake til Norge med sin familie.

For mer informasjon kontakt:
Unni Strømstad, kommunikasjonsdirektør Nordea Norge, mob 977 53 453

Documents

Pressemeldinger