Valgkomitéens forslag til Nordeas generalforsamling 2016

Pressemelding | 26-01-2016 19:30

Valgkomitéen for Nordea Bank AB (publ) ble besluttet opprettet av generalforsamlingen i 2015 og består av Torbjörn Magnusson, leder av valgkomitéen, representant for Sampo Abp, Mogens Hugo, representant for Nordea-fonden, Katarina Thorslund, representant for Alecta, Anders Oscarsson, representant for AMF og AMF Fonder, og Björn Wahlroos, styreleder. Valgkomitéen offentliggjør i dag sine forslag til Nordeas generalforsamling 17. mars 2016. Forslagene kommer også til å bli presentert i innkallingen til generalforsamlingen.

Valg av styremedlemmer og styreleder
Valgkomitéen foreslår gjenvalg av alle styremedlemmer og gjenvalg av Björn Wahlroos som styreleder. Forslaget er dermed at Björn Wahlroos, Marie Ehrling, Tom Knutzen, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell, Silvija Seres, Kari Stadigh og Birger Steen gjenvelges til styremedlemmer frem til og med neste generalforsamling. Forslaget er videre at Björn Wahlroos gjenvelges som styreleder frem til og med neste generalforsamling.

Uavhengighet i henhold til svenske retningslinjer for selskapsledelse
Alle de foreslåtte styremedlemmene er å anse som uavhengige i forhold til selskapet og selskapets ledelse. Av de foreslåtte styremedlemmene er alle unntatt Björn Wahlroos og Kari Stadigh å anse som uavhengige i forhold til selskapets store aksjonærer. Minst to av de foreslåtte styremedlemmene som er uavhengige i forhold til selskapet og selskapets ledelse, er derfor også uavhengige i forhold til selskapets store aksjonærer.

Valgkomitéens begrunnelse for dette er: Björn Wahlroos er styreleder i Sampo Abp og Kari Stadigh er konsernsjef i Sampo Abp som eier mer enn ti prosent av aksjene og stemmerettene i Nordea Bank AB (publ).

Valg av revisor
Valgkomitéen foreslår gjenvalg av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor frem til og med neste generalforsamling.

Honorarer til styremedlemmer og revisor
Valgkomitéen foreslår at generalforsamlingen fastsetter honoraret til styrelederen til 287.400 euro, 136.500 euro til nestlederen og 88.850 euro til hvert av de andre styremedlemmene. I tillegg skal det betales honorar for møtene i kompensasjonskomitéen, revisjonskomitéen og risikokomitéen med 36.050 euro til komitéleder og 25.750 euro til øvrige medlemmer. Det betales ikke honorar til medlemmer ansatt i Nordea-konsernet.

Valgkomiteen konstaterer at styrearbeidet i Nordea har blitt mer komplekst, tar mer tid og at sakene krever mer omfattende forberedelser i komitéene. Sammen berettiger dette en økning i honoraret til styremedlemmene. Den foreslåtte økningen i styrehonoraret er på tre prosent for samtlige styremedlemmer, og den samlede honorarøkningen er også tre prosent. Nivået på det foreslåtte honoraret vurderes til å være markedsmessig i forhold til Nordeas virksomhet og børsverdi.

Honorar til revisor foreslås betalt etter regning.

Opprettelse av valgkomité
Det foreslås å opprette en ny valgkomité som skal fremme forslag til generalforsamlingen i 2017 på ordstyrer for generalforsamlingen, valg av styre, styremedlemmer og revisor samt honorarer til styremedlemmer og revisor.

 
For mer informasjon:

Torbjörn Magnussen, + 46 8 792 81 12

Documents

Pressemeldinger