Nordeas årsrapport publisert

Pressemelding | 16-02-2016 12:15

I dag offentliggjør Nordea-konsernet sin årsrapport og samtidig publisereres også konsernets rapport om samfunnsansvar på nordea.com.

Årsrapporten redegjør for virksomheten i 2015, et år med uvanlige lave og til og med negative renter, geopolitisk spenning og uro i markedet. Med slike markedsforhold er vi glade for å kunne rapportere en økning i inntektsnivået på tre prosent i lokale valutaer eksklusive engangsposter. I tillegg reduserte vi kostnadene, og kostnader i forhold til inntekter var historisk lave. Kredittkvaliteten bedret seg i løpet av året og er nå den mest solide siden 2007. Dermed økte driftsresultatet med 7 prosent.

Digitaliseringen fikk stadig større innvirkning på virksomheten i Retail Banking i løpet av året. Bruken av nett- og mobilløsninger er raskt økende både blant person- og bedriftskundene.

Wholesale Banking befestet sin posisjon som den ledende forretningspartneren for bedrifter og institusjoner i Norden.

Wealth Management høstet anerkjennelse for private banking-tjenestene, som ble kåret til de beste i Norden av både The Banker og Euromoney.

I løpet av de neste årene skal Nordea bli én digital, fleksibel, effektiv og solid nordisk bank som virkelig kan utnytte stordriftsfordelene. Dette blir en overgangsperiode for banken der vi skal gjennomføre store planlagte endringer for å bli en fullt ut digital bank.

I tillegg til å møte digitaliseringen er vi også opptatt av hvordan andre faktorer som klimaendringer og en aldrende befolkning påvirker virksomheten. Bankene er viktige samfunnsaktører. Vi har derfor identifisert tre hovedområder for vårt arbeid med samfunnsansvar: Vi skal fremme en bærekraftig økonomisk utvikling, vi skal bidra til økt kunnskap om personlig økonomi, og vi skal jobbe for mangfold i ledelsen og blant medarbeiderne. I rapporten om samfunnsansvar for 2015 presenterer vi strategien vår og resultatene vi har oppnådd.

Årsrapporten og rapporten om samfunnsansvar kan lastes ned fra nordea.com. Kapitaldeknings- og risikostyringsrapporten (Pillar III) kan lastes ned fra nordea.com/ir.

For mer informasjon:
Emma Rheborg, kommunikasjonsdirektør i Sverige, +46 10 1563457

Informasjonen i denne pressemeldingen er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter og/eller svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet.

Documents

Pressemeldinger