Nordea kutter renten

Pressemelding | 29-03-2016 15:57


29-03-2016 10:00 | Pressemeldinger

Nordea reduserer utlånsrentene med inntil 0,15 prosent. Beste veiledende pris blir 1,99 prosent.

Nordea introduserer to nye priser for boliglån UNG.  Renten for UNG Utdanning og UNG Premium blir 1,99 prosent. Samtidig senkes renten for eksisterende kunder med inntil 0,15 prosent.

- Som følge av utviklingen i rentemarkedet og konkurransesituasjonen, har vi nå besluttet å redusere våre boliglånsrenter, sier John Sætre, leder av bankvirksomheten i Nordea Norge.

Nye rentesatser for innskudd og eksisterende lån gjelder fra 31. mai 2016. For nye lån gjelder nye renter fra torsdag 31. mars.

- Vi skal være banken som er best på rådgivning for våre kunder, og vi skal også være konkurransedyktige på pris. Vi opplever nå at vi har god tilstrømming av kunder for tiden. Det gleder oss veldig, sier Sætre.

Rentenedsettelsen på flytende rente, kommer kort tid etter at Nordea senket renten også på fastrente. Nordea tilbyr rentebinding i tre år for 1,95 prosent.

Se nordea.no for en fullstendig oversikt over de nye rentesatsene.
 

Documents

Pressemeldinger