Kommentar til utsagn i mediene om Nordea i Luxembourg og skatteunndragelse

Pressemelding | 04-04-2016 13:20

Ifølge nordiske medier har Nordea International Private Banking i Luxembourg tilbudt kundene løsninger med utenlandsk-registrerte selskaper for å unndra skatt. Vi ønsker derfor å komme med følgende uttalelse:

Nordea tar sterkt avstand fra skatteunndragelse. Allerede mot slutten av 2009 iverksatte Nordea International Private Banking i Luxembourg proaktive tiltak utover det regelverket krevde, for å sikre at alle kundenes beholdninger og inntekter på konto ble rapportert til skattemyndighetene. For å sikre at virksomhet i Luxembourg knyttet til utenlandsk-registrerte selskaper er fullstendig i overenstemmelse med lover og regler og våre policyer, kommer vi til å gjennomgå alle disse strukturene på nytt.

- Å følge regelverket er absolutt høyeste prioritet i banken. Vår policy når det gjelder skatterådgivning og våre etiske retningslinjer er klare: Vi skal ikke oppfordre kundene til eller tilrettelegge for skatteløsninger som oppfattes som skatteunndragelse. Gjennom rapporteringen til myndighetene hjelper vi kundene slik at de betaler den skatten de skal betale. Men det er beklagelig at disse rutinene ikke var på plass tidligere, sier konsernsjef Casper von Koskull.

Fra og med 1. januar i år trådte nye internasjonale regler i kraft som medfører at all relevant informasjon automatisk innrapporteres til aktuelle myndigheter.

Utenlandsk-registrerte selskaper kan brukes som et juridisk og administrativt redskap for et fåtall kunder med svært kompleks internasjonal virksomhet. I slike tilfeller har Nordea en rekke prosesser som skal sikre at kundene innrapporterer opplysninger om kontoene sine til relevante skattemyndigheter.

Bortsett fra i spesielle tilfeller hjelper ikke Nordea til med å etablere utenlandsk-registrerte selskaper, og vi godtar under ingen omstendigheter kunder som skjuler opplysninger for skattemyndighetene.

For mer informasjon:

For mer informasjon:
Christian Steffensen, pressesjef i Norge +47 40882373

Documents

Pressemeldinger