Nordea oppretter ny digital enhet

Pressemelding | 30-06-2016 09:00

Nordea har en ambisjon om å være ledende på digitalisering i banksektoren og oppretter derfor en ny enhet, Group Digital. Målet er at enheten skal drive den digitale utviklingen på tvers av konsernet. Den vil bli ledet av Poul Raaholt, tidligere leder av Group IT i Nordea, og Ewan MacLeod, som tidligere har vært ansvarlig for den digitale endringsprosessen i Retail i Royal Bank of Scotland. Alvaro Garrido, tidligere Group Head of Technology i Standard Chartered Bank, er utnevt til ny leder av Group IT.

Raske endringer i kundenes atferd, nye finansielle tjenester, utvikling av ny teknologi og stadig flere lovpålagte krav skaper forretningsmessige muligheter og krever at Nordea har en klar strategisk digital visjon og solid gjennomføringsevne. Den nye Group Digital-enheten skal sammen med de allerede påbegynte kjernesystem- og forenklingsprogrammene øke vår mulighet til å bli en fullt ut digital bank.

Group Digital skal ha oversikt over hele den digitale prosjektporteføljen i alle delene av banken, også utskiftingen av kjernesystemene og forenklingsprogrammet. Enheten skal sikre at alle de digitale prosjektene gjennomføres i tråd med konsernets strategi, og at mulige synergieffekter mellom de forskjellige prosjektene utnyttes for å øke effektiviteten.

- Den digitale utviklingen er avgjørende for at Nordea skal lykkes i fremtiden. Vi har et stort antall digitale prosjekter som skal bedre tjenestetilbudet vårt, som for eksempel nye plattformer for nettbank, mobilbetalinger og analyseverktøy, for å nevne noen. Som strategisk enhet skal Group Digital sammen med forretningsområdene sikre vellykkede leveranser av digitale løsninger som tilfører kundene verdi, sier Torsten Hagen Jørgensen, Group COO i Nordea.

Den nye enheten blir operativ 1. september.

Alvaro Garrido er utnevnt til ny leder av Group IT og Group CIO. Alvaro Garrido vil få ansvaret for å koordinere og drive Nordeas felles IT-agenda og den strategiske omstillingen av IT.

For mer informasjon:
Synne Ekrem, senior communicator, +47 99767996

Documents

Pressemeldinger