Rapport for 2. kvartal 2016

Børsmelding | 20-07-2016 07:00

Konsernsjef Casper von Koskulls kommentar til resultatet

- Til tross for lav vekst og et turbulent finansmarked holder inntektene seg godt. Biintektene har ikke endret seg i forhold til for ett år siden. Presset på marginene i netto renteinntekter flater ut, og vi tror nå på et infleksjonspunkt med en bedre tendens fra andre halvdel av 2016. Kostnadene er i overensstemmelse med planene, og kredittkvaliteten er solid. 

Vi nådde en viktig milepæl på begynnelsen av juni da vi opplevde en vellykket lansering av det første produktet på vår viktigste bankplattform, mindre enn seks måneder etter at vi hadde installert modellbanken. Selv om vi står overfor mange utfordringer, kan vi begynne å rapportere om fremgang med vårt forenklingsprogram og våre etterlevelsesprosedyrer og vi styrker fortsatt vårt arbeid med å forebygge hvitvasking. Omdanningen av banken dreier seg om å bli den banken kundene ønsker at vi skal være.

Andre kvartal 2016 mot første kvartal 2016 (andre kvartal 2016 mot andre kvartal 2015)[1]

 •  Netto renteinntekter EUR 1172m, 0 % (-8 %, -5 % i lokal valuta) 
 •  Samlede driftsinntekter[1] 5 % (-5 %, -3 % i lokal valuta)  
 •  Samlede kostnader 2 % (2 %, 3 % i lokal valuta) 
 •  Resultat før tap på utlån[1] EUR 1350m, 21 %, (1 %, 3 % i lokal valuta) 
 •  Netto tap på utlån EUR 127m, 14 % (23 %, 31 % i lokal valuta) 
 •  Driftsresultat[1] 7 % (-13 %, -12 % i lokal valuta) 
 •  Ren kjernekapitaldekning 16.8 %, opp fra 16.7 % (opp 80 basispunkter fra 16,0 %)  
 •  Kostnader i forhold til inntekter[1] 50,0 %, ned fra 51,0 % (opp 3 prosentpoeng fra 47 %) 
 •  Tap i forhold til utlån 15 basispunkter, opp fra 13 basispunkter (opp 3 basispunkter fra 12 basispunkter) 
 •  Avkastning på egenkapitalen[1] 11,4 %, opp fra 10,3 % (ned 1,7 prosentpoeng fra 13,1 %) 
 •  Resultat per aksje, utvannet EUR 0,25 vs EUR 0,19 (EUR 0,25 vs. EUR 0,24) 

Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet for 2. kvartal 2016: DKK 7,4500, NOK 9,4241 og SEK 9,3019.
1) Eksklusive engangsposter. (2.kv. 2016: gevinst fra VISA Inc.s oppkjøp av VISA Europe beløp seg til netto EUR 151m etter skatt.)  

For mer informasjon 

Casper von Koskull, konsernsjef, +46 10 157 1020 Torsten Hagen Jørgensen, Group COO, +45 5547 2200
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15  
Unni Strømstad, kommunikasjonsdirektør i Norge, +47 97753453

Resultatet for siste kvartal

Informasjonen i denne pressemeldingen/rapporten er i overensstemmelse med svensk lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter, svensk lov (2007:528) om verdipapirmarkedet og/eller EUs forordning nr. 596/2014 om markedsmisbruk.

Documents