Nordea Economic Outlook, september 2016: - Utviklingen i norsk økonomi har snudd

Pressemelding | 06-09-2016 09:00

Nøkkeltallene over sommeren har vært på den sterke siden, og arbeidsledigheten har kommet litt ned. Mindre brems fra oljesektoren gjør at veksten i fastlandsøkonomien gradvis vil ta seg opp. Det ser dermed ut til at det har snudd i norsk økonomi.

Et kraftig fall i oljeinvesteringene har gitt svak vekst i fastlandsøkonomien de siste årene. Fallet i investeringene vil trolig avta allerede i annet halvår i år. Samtidig er det god vekst i den øvrige økonomien. Toppen er nådd for arbeidsledigheten, og lave renter og en mer dempet inflasjon vil bidra til grei forbruksvekst de neste årene. De lave rentene fører også til sterk vekst i boligprisene og i boligbyggingen.

I den nye utgaven av Nordeas makroøkonomiske rapport «Nordea Economic Outlook», som publiseres i dag, anslår økonomene i Nordea at Norges Bank har siste rentekutt bak seg og at kronekursen vil styrke seg framover. Oljeprisen anslås å stige gradvis videre.

- Norges Bank har hatt ett mål for øyet helt siden oljeprisen begynte å falle i 2014: å hindre en kraftig nedgang i norsk økonomi. Det ser ut til at de har greid oppgaven med glans. Selv om vi må regne med en litt sterkere krone framover, tror vi tiden med rentekutt er over, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.

Den globale veksten fortsetter å skuffe. Likevel faller arbeidsledigheten i mange land. Det vitner mer om svak vekstevne enn svak etterspørsel. Den lave veksten får mye fokus, men sentralbankene er mer opptatt av presset i økonomien og dermed av situasjonen i arbeidsmarkedet.

- Sentralbankene kan bare påvirke konjunkturene og kapasitetsutnyttingen, ikke vekstevnen, sier Olsen i Nordea. I USA er ledigheten halvert, fra 10 % til under 5 %. Markedet mener behovet for rentehevinger er svært begrenset. Markedets overdrevne vekstfokus gjør at de kan komme til å bli overrasket.

Du kan lese hele rapporten på http://ndea.mk/2c1pTu1

For mer informasjon:
Kjetil Olsen, sjeføkonom, 22 48 79 56 (kol [at] nordea.com (kol[at]nordea[dot]com))
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (erik.bruce [at] nordea.com (erik[dot]bruce[at]nordea[dot]com))
Thina M. Saltvedt, sjefanalytiker, 22 48 79 93 (thina.margrethe.saltvedt [at] nordea.com (thina[dot]margrethe[dot]saltvedt[at]nordea[dot]com))
Joachim Bernhardsen, analytiker 22 48 79 13 (joachim.bernhardsen [at] nordea.com (joachim[dot]bernhardsen[at]nordea[dot]com))
Christian Steffensen, Pressesjef, 40882373 (christian.steffensen [at] nordea.no (christian[dot]steffensen[at]nordea[dot]no))

Documents

Economic Outlook