1 av 5 unge har opplevd inkasso

Pressemelding | 20-09-2016 10:07

- Det er bekymringsfullt å registrere at så mange unge unnlater å betale regningene sine i tide, og lar det gå så langt at inkassoselskaper kobles inn. Det vitner om at mange unge har dårlig oversikt over økonomien sin, sier Elin Reitan forbrukerøkonom i Nordea.

Forbrukerøkonomen tror kredittkortbruk bidrar til at mange unge mottar inkassooppkrav. I undersøkelsen svarer 40 prosent av de mellom 18 og 23 år at de har et kredittkort. Av disse svarer nær åtte av ti at de vet hva slags rente de betaler på kredittkortet sitt.

- Den digitale markedsplassen har gjort kredittkortet mer tilgjengelig. Markedet er uoversiktlig, og det er både lett og fristende å skaffe seg et kredittkort. Samtidig vitner resultatene fra undersøkelsen om at de færreste setter seg inn i kredittkortvilkårene før de skaffer seg et betalingskort av denne typen, sier Reitan.

I undersøkelsen kommer det frem at 16 prosent av unge mellom 18 og 23 sier de anser sin egen kunnskap om privatøkonomi som dårlig eller veldig dårlig kunnskap, mens 44 prosent svarer at de anser sin egen kunnskap som middels.

- Vi ser dessverre eksempler på tilfeller der manglene kunnskaper gjør at unge tar dårlige økonomiske beslutninger, og setter seg selv i vanskelige situasjoner som kan prege livet i mange år, sier Snorre Storset, adm.direktør i Nordea Norge.

I undersøkelsen ble det også stilt spørsmål om hva «renters rente» betyr. Her svarer 41 prosent vet ikke, mens ytterligere 18 prosent svarer feil på spørsmålet.

- En god privatøkonomi er så vesentlig del av livet at det bør at det bør innarbeides i dagens læreplaner, sier Snorre Storset.

Storset tar problematikken på alvor og i dag sender han ut 60 Nordea-ansatte til 50 skoleklasser i Oslo og Akershus, for å lære ungdomsskoleelever om forbrukslån, budsjett og sparing. 

 
For mer informasjon:

Pressesjef Nordea, Christian Steffensen – 40 88 23 73

Documents

Pressemeldinger