Nordea Liv i 100!

Pressemelding | 26-10-2016 08:00

Nordea Liv har passert 100 milliarder kroner i forvaltningskapital. – Vi har passert en stor og viktig milepæl og rigger oss for videre vekst, sier Randi Marjamaa, administrerende direktør i Nordea Liv.

Nordea Liv ble etablert i 2002 etter sammenslåing av Vesta Liv og Norske Liv. I oppstartsåret var forvaltningskapitalen 24,9 milliarder kroner. I tredje kvartal i år hadde denne økt til 103,0 milliarder kroner. – Bare i løpet av de siste tolv månedene har forvaltningskapitalen økt med 10,6 milliarder kroner. Vår satsing på å tilby kundene enkle og forståelige produkter gir resultater, sier Randi Marjamaa.

Nordea Liv er tredje største av de private livselskapene i Norge med en markedsandel på 18,6 prosent, eksklusiv kommunal pensjon.

Selskapets resultat før skatt ved utgangen av tredje kvartal ble 429 millioner kroner, mot 467 millioner kroner på samme tidspunkt i 2015.

Nordea Livs premieinntekter etter årets ni første måneder ble 8.886 millioner kroner, som er 174 millioner kroner lavere enn rekorden etter samme periode i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak at bedriftskunder som har hatt ytelsesbaserte ordninger har gått over til innskuddspensjon. Premieinntektene fordeler seg med 11 prosent for tradisjonelle produkter med rentegaranti, 5 prosent i forsikringer som gir engangs-utbetaling ved død eller uførhet, mens hele 84 prosent av premiene gjelder pensjonssparing med investeringsvalg.

Skuffet over regjeringen
- Pensjonsreformen har gitt den enkelte et større ansvar for å spare til egen pensjon.
Da er det synd at regjeringen i forslaget til statsbudsjett ikke følger opp valgløftet om å stimulere den private pensjonssparingen i Norge. At myndighetene legger til rette for langsiktig sparing er vesentlig for at alle får mulighet til å få en trygg økonomisk alderdom, sier Marjamaa.

Kontaktpersoner:  
Adm. direktør Randi Marjamaa            Telefon 92 80 10 21
Økonomidirektør Jørn Nøstdal             Telefon 98 28 02 30

Documents

Pressemeldinger