Kundene medeiere i Nordea Liv & Pension i Danmark

Børsmelding | 17-11-2016 07:10

Foreningen NLP kjøper 25 prosent av aksjekapitalen i danske Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S.

Foreningen NLP, som representerer kundene i Nordea Liv & Pension, kjøper minoritetsandelen fra Nordea Life Holding AB. 

- Dette er en unik mulighet til å ivareta interessene til både kundene og Nordea Liv & Pension, sier Nils Bolmstrand, CEO i Nordea Life Holding AB. 

- Vi ønsker kundene velkommen som medeiere. Med den nye eierstrukturen vil vi styrke Nordea Liv & Pensions posisjon i Danmark ytterligere til fordel for både kundene og selskapet, sier Nils Bolmstrand. 

Prisen på 25 prosent av aksjekapitalen er DKK 2 175 millioner (EUR 291m). Bokført verdi er DKK 1 098 millioner. I tillegg vil Foreningen NLP investere DKK 932,5 millioner i hybrid kjernekapital utstedt av Nordea Liv & Pension. 

I forbindelse med transaksjonen deler Nordea Liv & Pension ut EUR 375 millioner til Nordea Life Holding AB og styrker dermed Life-konsernets kapitalposisjon med rundt 16 prosentpoeng. 

Transaksjonen er signert av Foreningen NLP og Nordea Life Holding AB. Den må godkjennes av det danske Finanstilsynet. 

 
For mer informasjon:

Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15
Ragnar Roos, fungerende leder av Group External Communications, +46 76 787 69 84

Informasjonen i denne pressemeldingen er informasjon Nordea Bank AB (publ) er pålagt å offentliggjøre i henhold til EUs forordning nr. 596/2014 om markedsmisbruk. 

Documents