Nordea Economic Outlook, desember 2016: Norsk økonomi mot bedre tider

Pressemelding | 08-12-2016 09:00

Utviklingen gjennom høsten bekrefter at norsk økonomi er på bedringens vei. Bunnen er passert og oljeprisen vil stige videre. Kronekursen kan styrke seg men likevel vil arbeidsledigheten holde seg stabil. 

Et kraftig fall i oljeinvesteringene har gitt svak vekst i fastlandsøkonomien de siste årene. Fallet vil trolig avta noe det neste året, men ser ut til å bli større enn vi så for oss tidligere. På den annen side har det lave rentenivået gitt mer stimulans til boligmarkedet enn ventet. Boligbyggingen er på full fart oppover, men også byggingen av næringsbygg ser ut til å øke. Toppen er nådd for arbeidsledigheten, og lave renter og en mer dempet inflasjon vil bidra til grei forbruksvekst de neste årene.

I den nye utgaven av Nordeas makroøkonomiske rapport «Nordea Economic Outlook», som publiseres i dag, anslår økonomene i Nordea at Norges Bank har siste rentekutt bak seg og at kronekursen vil styrke seg framover. Oljeprisen anslås å stige gradvis videre.

- Oljetunge næringer vil slite også neste år, men effektene av rentekuttene, den svake krona og den offentlige pengebruken er langt fra uttømt. Vi regner med en viss kronestyrking framover, men ikke nok til å true oppgangen. Så lenge økonomien er i bedring vil Norges Bank neppe fyre opp under et brennhett boligmarked med ytterligere rentekutt, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.

Det blåser en populistisk og proteksjonistisk vind i mange vestlige land, og mange spør seg om epoken med stadig økende globalisering er over. Trump har varslet proteksjonistiske tiltak, og også høyere offentlige budsjettunderskudd. Markedet har allerede sendt inflasjonsforventningene og globale renter høyere.

- Vi har bunnen i det langsiktige rentenivået bak oss og det skal videre opp de neste årene, sier Olsen i Nordea. Økende globalisering har gitt lavere lønns- og prispress og vært en vesentlig faktor bak det trendmessige fallet i det globale rentenivået vi har sett de siste tiårene. Virkningene er blitt forsterket av den demografiske utviklingen. Disse drivkreftene bak rentefallet kan være i ferd med å snu.

Du kan lese hele rapporten på: http://ndea.mk/EO1701DLno

For mer informasjon: 
Kjetil Olsen, sjeføkonom, 22 48 79 56 (kol [at] nordea.com)
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (erik.bruce [at] nordea.com)
Thina M. Saltvedt, sjefanalytiker, 22 48 79 93 (thina.margrethe.saltvedt [at] nordea.com)
Joachim Bernhardsen, analytiker 22 48 79 13 (joachim.bernhardsen [at] nordea.com)
Christian Steffensen, Pressesjef, 40882373 (christian.steffensen [at] nordea.no)

Documents