Nordea Liv leverer god avkastning

Pressemelding | 26-01-2017 08:00

Kunder med innskuddspensjon i Nordea Liv hadde et godt år i 2016.  For kunder som har valgt innskuddsfondet Aktiva Bedrift 100 ble avkastningen 9 prosent, mens i Aktiva Bedrift 50 ble avkastningen 7, 3 prosent. – De fleste kan oppnå høyere pensjon ved å øke andelen aksjer, sier Randi Marjamaa, administrerende direktør i Nordea Liv.

De fleste av kundene med innskuddspensjon i Nordea Liv har valgt fondene Vekstpensjon I eller Aktiva Bedrift 50, der om lag halvparten av midlene er investert i aksjer og den andre halvparten i rentepapirer. Gjennomsnittlig årlig avkastning i disse to fondene i siste 5 års periode har vært henholdsvis 8,3 prosent og 8,8 prosent. Tilsvarende avkastning i Aktiva Bedrift 100 har vært 12,3 prosent.
– Vår generelle anbefaling er å spare med en høy andel aksjer og trappe denne ned når man nærmer seg pensjonsalder, sier Randi Marjamaa.

Også for kunder som ikke selv velger hvordan pensjonsmidlene skal investeres leverte Nordea Liv relativt god avkastning i 2016. Gjennomsnittlig verdijustert avkastning i de kollektive kundeporteføljene ble 4,4 prosent, og over de siste fem årene har denne vært 4,8 prosent.
– I et finansmarked med svært lave renter, og der bankrenten beveger seg rundt null, lykkes vi med å forvalte midlene på en måte som øker verdien av folks pensjoner, påpeker hun.

Godt resultat – styrket soliditet    
Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 481 millioner kroner i 2016, mot 613 millioner kroner året før. Resultatet inkluderer en avsetning til «langt liv» med 420 millioner kroner. Selskapet har til sammen avsatt 2.591 millioner kroner for å møte større forpliktelser som følge av økt levealder i befolkningen. Gjennom fjoråret økte soliditetskapitalen med 1.027 millioner kroner til 13.508 millioner kroner, og utgjør 29,6 prosent av forsikringstekniske avsetninger med garanti.

I gang med robot
Nordea Liv satser målrettet på bruk av ny teknologi for at responstiden for kundene skal bli kortere, og driftskostnadene lavere. I 2016 ble seks arbeidsprosesser i selskapets produksjon overtatt av en robot. I inneværende år forventes ytterligere 30 prosesser å bli robotisert.
 

Kontaktpersoner:  
Adm. direktør Randi Marjamaa        Telefon 92 80 10 21
Økonomidirektør Jørn Nøstdal        Telefon 98 28 02 30

Documents