Nordeas årsrapport og rapport om samfunnsansvar er offentliggjort

Pressemelding | 15-02-2017 11:00

I dag offentliggjør Nordea årsrapporten og rapporten om samfunnsansvar på nordea.com.

Årsrapporten beskriver virksomheten i 2016, som var et hendelsesrikt år for Nordea. I tillegg til bransjens utfordringer knyttet til makro og regelverk har Nordea håndtert betydelig medieoppmerksomhet og begynt implementeringen av en omfattende endringsagenda. To viktige milepæler i året var gjennomføringen av den nye juridiske strukturen og lanseringen av den første tjenesten i det nye kjernesystemet.

Til tross for en utfordrende markedssituasjon og fortsatt eksepsjonelt lave renter kunne vi rapportere om en forbedring av netto rentemargin. Inngangen av midler til forvaltning var rekordhøy, Euromoney kåret Nordeas Private Banking-virksomhet til beste nordiske Private Banking-tilbud. Vi befestet også vår ledende posisjon i Norden innen rådgivningstjenester til bedriftskunder. Samlet gikk imidlertid resultatet for året ned med 1 prosent.

I løpet av året har virksomheten i det som tidligere var Retail Banking, blitt rendyrket, og to nye kundeorganisasjoner er opprettet: Personal Banking som betjener personmarkedet og Commercial and Business Banking som betjener små og mellomstore bedrifter. Denne rendyrkingen muliggjør et sterkt fokus på å bedre kundens opplevelse av Nordea og gir oss bedre forutsetninger for arbeidet med å forbedre tilbudet til begge disse kundegruppene.

Kostnadsutviklingen og kredittkvaliteten var i tråd med prognosene våre. Ren kjernekapitaldekning økte med 190 basispunkter i 2016 til 18,4 prosent, og avkastningen på egenkapitalen var 11,5 prosent. Nordeas styre foreslår et utbytte per aksje på 0,65 euro.

Vi forventer at det vil skje mye i 2017 også, og vi er godt forberedt på utfordringene. Vi har en klar strategisk retning. Vi har en solid balanse og en robust forretningsmodell som gjør at vi kan fortsette å investere i plattformen vår og i endringen av banken. Vi skal fortsatt fokusere på å utvikle en fullstendig digital plattform, bedre kundetilfredsheten og endre organisasjonen. Slik skal vi bli best på compliance, med en sterk forretningsetikk og en verdikultur, og oppfylle våre forpliktelser overfor samfunnet og skape verdi for kunder og aksjonærer.

2016 ble innledet med omfattende endringer i banken. For å sikre en bærekraftig forretningsmodell må miljømessige, etiske og sosiale aspekter innarbeides i alle deler av virksomheten. I løpet av året opprettet vi en etikk- og verdikomité som ledes av konsjernsjefen, og vi ansatte en ny leder for samfunnsansvar. Vi har også hatt dialogmøter men en rekke interessenter, og basert på disse har vi satt opp ni mål for samfunnsansvar som vi skal jobbe med i 2017. Disse kan du lese om i rapporten om samfunnsansvar for 2016.

Årsrapporten og rapporten om samfunnsansvar kan lastes ned fra nordea.com. Kapital- og risikostyringsrapporten (Pilar III) for 2016 kommer også til å bli tilgjengelig på nordea.com/ir. Rapporten om samfunnsansvar og Kapital- og risikostyringsrapporten er bare tilgjengelig på engelsk.

For mer informasjon:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15
Unni Strømstad, kommunikasjonsdirektør, +47  977 53 453

Documents

Pressemeldinger