Nordea Economic Outlook, mars 2017: Veksten tiltar

Pressemelding | 28-03-2017 09:00

Veksten i norsk økonomi tiltar. Oljeinvesteringene faller fortsatt, men fallet avtar samtidig som effekten av lave renter, svak krone og ekspansiv finanspolitikk langt fra er uttømt. Med bedre utsikter i økonomien vil krona styrke seg.

Veksten i fastlandsøkonomien har vært svak de siste årene dratt ned av et kraftig fall i produksjonen i næringer som leverer til oljeselskapene. I løpet av året regner vi med at bunnen for oljerelatert virksomhet er nådd. Samtidig er investeringene på fastlandet i ferd med å ta seg opp, og igangsettingen av boliger øker kraftig. I årene som kommer vil forbrukernes kjøpekraft tilta som følge av lavere prisvekst, noe høyere lønnsvekst og flere i arbeid. Veksten i norsk økonomi blir etter hvert sterk nok til å få arbeidsledigheten ned, men det vil ta litt tid.

I den nye utgaven av Nordeas makroøkonomiske rapport «Nordea Economic Outlook», som publiseres i dag, anslår økonomene i Nordea at med tiltagende vekst og noe fallende arbeidsledighet og fortsatt vekst i boligprisene virker et rentekutt lite sannsynlig i Norge, på tross av lav inflasjon. Men det skal også mye til for at Norges Bank setter opp rentene.

- I løpet av 2018 regner vi med at arbeidsledigheten har falt noe og at Norges Banks vurdering vil være at vi nærmer oss normal kapasitetsutnytting. Skulle utviklingen i euroland overraske på oppsiden og ECB i løpet av 2018 signaliserer høyere renter kan også en norsk renteoppgang komme på agendaen, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.

Utenfor landets grenser har sentralbankenes retorikk endret seg i det siste. I USA virker sentralbanksjef Janet Yellen nå rimelig sikker på at vi står foran en gradvis normalisering av renta. Uttalelser fra sentralbanksjef Mario Draghi indikerer at frykten for deflasjon, som lenge preget den europeiske sentralbanken, er historie.

- Økonomiene er i ferd med å hente seg inn. Samtidig har vi indikasjoner på at presset ned på inflasjonen fra globaliseringen kan være i ferd med å ebbe ut. Det er derfor ting som tyder på at det usedvanlig lave globale inflasjonspresset ligger bak oss. Det vil få betydning for både rentenivå og aktivapriser sier Olsen.

Du kan lese hele rapporten på: http://ndea.mk/EO1701DLno


For mer informasjon:
Kjetil Olsen, sjeføkonom, 22 48 79 56 (kol [at] nordea.com (kol[at]nordea[dot]com))
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (erik.bruce [at] nordea.com (erik[dot]bruce[at]nordea[dot]com))
Thina M. Saltvedt, sjefanalytiker, 22 48 79 93 (thina.margrethe.saltvedt [at] nordea.com (thina[dot]margrethe[dot]saltvedt[at]nordea[dot]com))
Joachim Bernhardsen, analytiker 22 48 79 13 (joachim.bernhardsen [at] nordea.com (joachim[dot]bernhardsen[at]nordea[dot]com))
Christian Steffensen, Pressesjef, 40882373 (christian.steffensen [at] nordea.no (christian[dot]steffensen[at]nordea[dot]no))

Documents