Forvalter 50 milliarder i ny pensjon

Pressemelding | 27-04-2017 08:28

– Den sterke veksten på dette området det siste året skyldes i hovedsak god avkastning, og dermed verdiøkning, på inngåtte avtaler. Men veksten har også sin forklaring i at en rekke bedrifter har forbedret tjenestepensjonsordningen for sine ansatte. Hele 11 prosent av medlemmene i våre bedriftsordninger har fått satt opp innskuddssatsene i løpet av de siste tolv månedene, opplyser Marjamaa.

Hun synes det er gledelig at flere bedrifter tar større ansvar for sine ansattes pensjoner. – Dette blir stadig viktigere for å bli oppfattet som en attraktiv arbeidsgiver, sier hun.

Anbefaler høy aksjeandel

Nordea Liv anbefaler sine kunder å plassere pensjonsmidlene i fond som har en høy andel aksjer, fordi dette over tid gir best avkastning på midlene. I årets tre første måneder var avkastningen i innskuddsfondet Aktiva Bedrift 100 (100 prosent aksjer) 4,7 prosent, mens den i Aktiva Bedrift 50 (50 prosent aksjer) var 3,4 prosent. Til sammenligning var verdijustert avkastning for kunder med rentegaranti i gjennomsnitt 1,2 prosent i perioden.

Godt resultat – styrket soliditet  

Nordea Liv fikk et resultat før skatt i første kvartal på 148 millioner kroner, mot 146 millioner kroner i samme periode i 2016. Resultatet inkluderer en avsetning til «langt liv» med 40 millioner kroner. Selskapet har til sammen avsatt 2.630 millioner kroner for å møte større forpliktelser som følge av økt levealder i befolkningen. Ved utgangen av kvartalet utgjorde soliditetskapitalen 13.958 millioner kroner, og utgjør 30,3 prosent av forsikringstekniske avsetninger med garanti.

Kontaktpersoner:

Adm. direktør Randi Marjamaa    Telefon 92 80 10 21
Økonomidirektør Jørn Nøstdal   Telefon 98 28 02 30